SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA HIZINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2017-5
Number of pages: 117-125
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öğrencilerinin ilkokulda düzgün ve estetik bir yazma becerisine sahip olmalarının yanında hızlı ve güzel bir yazma performansı göstermeleri beklenir. Öğrencilerin sınıf düzeyine uygun bir el yazısı yazma hızı göstermeleri, birçok açıdan önemlidir. Bu beceri zamanında kazanılmaz ise ilerleyen dönemlerde yazma sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin ilkokul öğrencilerinin yazma hızına ilişkin görüşlerinin nasıl olduğunun ortaya koyulması amaçlanmıştır. Verilir, araştırmacılarca hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Çalışma grubunu 2015-2016 öğretim yılında Mersin ilinde üç ilçede (Erdemli, Toroslar ve Gülnar) görev yapan 32 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmaya basit tesadüfi yöntemle seçilen okullarda görevli gönüllü öğretmenler katılmıştır. Araştırma verileri, betimsel analiz yöntemi ile incelenmiştir. Araştırmada öğretmenlerin öğrencilerinin yazma hızını önemli gördükleri; öğrencilerin ortalama bir hıza sahip olması gerektiği ve öğretmenlerin yazma hızını artırmak için daha çok dikte yaptırdıklarını dile getirmişlerdir.

Keywords

Abstract

Besides having a correct and aesthetical writing skill, students in primary school are expected to show a quick and appealing writing performance. That the students show a hand writing pace appropriate their class level is important in many ways. Should this skill is not acquired in time, this arises as a writing problem in front us later. It was aimed in this study to find out what the primary school teachers’ opinions about the writing pace are. The data were collected via a semi-constructed interview form developed by the researchers.The study group consisted of 32 class teachers on duty in three counties (Erdemli, Toroslar and Gülnar) in Mersin province in 2015 – 2016 academic year. Volunteer teachers in the schools chosen by simple random sampling took part in the study. The data collected were analyzed by using descriptive analysis method. It was found in the study that the teachers find their students’ writing pace important, that the students should have an average writing pace, and the teachers underlined that they have their students dictate more in order to increase their writing pace.

Keywords