Hakkında


"Çukurova Araştırmaları" dergisi; sosyal bilimlerle ilgili dil, edebiyat, tarih, sosyoloji, felsefe, coğrafya, arkeoloji, antropoloji, tiyatro ve drama, sanat, eğitim gibi çeşitli alanlarda yapılan araştırmaları yayımlamak amacıyla 2015 yılında kurulmuş uluslararası hakemli bir dergidir.

Çukurova Araştırmaları dergisi; mart (bahar)  haziran (yaz) ve aralık (kış) aylarında olmak üzere yılda üç defa yayınlanmaktadır. Türkçe veya İngilizce olarak kaleme alınmış tüm çalışmalar dergide yayınlanmak üzere gönderilebilir.

Dergimiz; Index Copernicus, SOBIAD, ResarchBib, Scientific Indexing Services, Academia.edu, İSAM, Linguist List, Erih Plus, Refseek, Journal Factor, WCOSJ, fatcat indekslerinde taranmaktadır.