ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE GAZİANTEP VE MARAŞ’TA DÜZENLENEN SPOR FAALİYETLERİNİN YEREL BASINA YANSIMALARI

Author:

Year-Number: 2022-16
Number of pages: 164-188
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Cumhuriyet Dönemindeki spor faaliyetlerinin temelleri Osmanlı Devleti’nin son dönemine kadar uzanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde de spora önem verilmiş ve sağlam kafa sağlam vücutta bulunur şiarıyla spor politikaları etkinlik kazanmıştır. Atatürk, bir sporcuda yalnızca fiziksel güç ve yetenek aramamış, bu özellikler ile birlikte iyi ahlak ve zekânın da bulunmasını istemiştir. Öyle ki: “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklı olanını severim” sözüyle ile spora ve sporcuya verdiği önemi dile getirmiştir. 1932 yılında kurulan Halkevleri, milli kültürün gelişimi, inkılapların etkisinin hissedilmesi ve topluma yerleşmesini amaç edinen çeşitli şubelerde hizmet verirken; Türk sporuna hizmeti de büyük ve önemli bir görev edinmiştir.

Maraş’ta bilinen ilk spor kulübü ise 1920 yılında kurulan İdman Yurdu olmuştur. 1925 yılında şehir merkezinde; Kalespor, Ahırdağspor ve Feneryoluspor kurulmuştur. Ancak şehirde spor faaliyetleri için alan yetersiz kalmıştır. Daha sonra halkevinin kuruluşuyla, sportif faaliyetler ve takımlar genel olarak halkevinin spor şubesine bağlanmıştır.

Gaziantep’te spora yönelik faaliyetler oldukça eskiye dayanmaktadır. Cumhuriyet Dönemi’nde ise Gaziantep’te ilk spor örgütü 1927 yılında kurulmuştur. Mahalli kuruluşlar olarak faaliyet gösteren bu dönemdeki çeşitli spor kulüpleri, kendi aralarında sportif aktiviteler düzenlerken ayrıca çevre il ve ilçelerin spor kulüpleri ile özel maçlar da düzenlemişlerdir. 24 Haziran 1932 tarihinde Gaziantep Halkevinin açılması ile şehrin spor kulüplerinin yönetimi Halkevi Spor Şubesi bünyesine verilmiştir. 

Bu çalışmada Erken Cumhuriyet Döneminde (1923-1950) Gaziantep ve Maraş’ta spor hayatı ele alınırken Halkevi Spor Şubesi tarafından gerçekleştirilen spor faaliyetlerine de yer verilmiştir

Keywords

Abstract

The foundations of sports activities in the Republican Period go back to the last period of the Ottoman Empire. The Republic of Turkey gave special importance to sports, and thus sports policies made great progress with understanding “a healthy mind in a healthy body”. Atatürk stated that an athlete should have physical strength, ability, and good morals and intelligence. He expressed the importance he gave to sports and athletes with the words, “I like a smart, agile and moral athlete”. The People's Houses, established in 1932, serve in various branches that aim to develop national culture and adopt reforms by the people. People's Houses thus contributed greatly to the development of Turkish sports.


The first known sports club in Maras was İdman Yurdu, founded in 1920. Kalespor, Ahırdağ Spor and Feneryoluspor were established in the city center in 1925. However, the area for sports activities in the city was insufficient. Later, with the establishment of the People's House, sports activities and teams were generally connected to the sports branch.


Sports activities in Gaziantep date back to ancient times. In the Republican Period, the first sports organization was established in Gaziantep in 1927. In this period, various local sports clubs organized sports activities among themselves and special matches with the sports clubs of the surrounding provinces and districts. With the opening of the People’s House of Gaziantep on 24 June 1932, the management of the city's sports clubs was transferred to The People's House sports branch.


This study deals with the sports life in Gaziantep and Maras in the Early Republican Period (1923- 1950) and the sports activities carried out by the People's House sports branch.

Keywords