SİYASİ PARTİ PROGRAMLARININ SEÇİM SONUÇLARI İLE İLİŞKİSİ: 2002 GENEL SEÇİMLERİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2021-14
Number of pages: 371-386
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Siyasi Partiler seçim öncesi gerek basın-yayın yoluyla gerekse çeşitli seçim propaganda metotlarıyla bir şekilde halka ulaşarak uygulayacağı politikaları anlatma çabasına girerler. Asıl amaçları seçimi kazanmaktır. Seçimi kazanmada birçok etmen olmasına karşın bu çalışmada sadece siyasi partilerin parti programları siyasi, sosyal, ekonomi ve dış politikalar çerçevesinde kullanılan kelime sıklıkları açısından incelendi. Bu amaçla parti programları ile seçim sonuçları arasında bir ilişki olup olmadığı araştırıldı. Bilindiği üzere Türk demokrasi tarihinde 3 Kasım 2002 erken genel seçimleri köklü değişimlerin ortaya çıkması bakımından oldukça önemlidir. Nitekim çok partili koalisyonlar dönemi kapanmış AKP eksenli yeni bir dönem başlamıştır. Araştırmada 2002 genel seçimlerine katılan ve rastgele seçilen sekiz partinin (AKP, DSP, ANAP, TKP, YTP, BTP, SP, MP) parti programı muhteva analizi tekniği ile incelendi. Bunun için “Simple Concordance Program” (SCP 4.0 10) basit kelime dizim programından faydalanılarak sekiz partinin parti programlarının kelime dizini yapılmıştır. Bu çalışmada kelime sıklığı analizi uygulanmış ve seçilen kelimeler muhteva analizi kullanılarak yorumlanmıştır. Sekiz siyasi partinin programlarında yer alan siyasi, sosyal, ekonomi ve dış politika konuları ile ilgili anahtar kabul edilebilecek kelimeler belirlenerek, bu kelimeleri daha sık kullanan iki partiden biri olan günümüz iktidar partisinin seçimde başarılı bir sonuç elde ettiği görülmüştür. Bu bağlamda siyasi partilerin parti programlarında üzerinde durdukları siyasi, sosyal, ekonomi ve dış politikalar çerçevesinde ele alınan konuları titizlikle ele almaları yapılan genel seçimlerde partilere bir avantaj sağladığı söylenebilir

Keywords

Abstract

Political parties try to explain the policies they will implement by reaching the public in some way or another, either through the press and the various election propaganda methods, before the election. Their main goal is to win the election. Although there are many factors in winning the election, in this study, only the party programs of political parties were examined in terms of the frequency of words used within the framework of political, social, economic and foreign policies. For this purpose, it was investigated whether there is a relationship between party programs and election results. As is known the early general elections of November 3, 2002 in the history of Turkish democracy are very important in terms of the emergence of radical changes. As a matter of fact, the era of multi-party coalitions has ended and a new era based on the AKP has begun. In the study, the party program of eight randomly selected parties (AKP, DSP, ANAP, TKP, YTP, BTP, SP, MP) that participated in the 2002 general elections was analyzed by content analysis technique. For this, the word index of the party programs of eight parties was made by using the “concordance” word syntax program. In this study, word frequency analysis was applied and the selected words were interpreted. Key words related to political, social, economic and foreign policy issues in the programs of eight political parties were determined and it was seen that today's ruling party, which is one of the two parties that uses these words more frequently, achieved a successful result in the election. In this context, it can be said that the political parties' careful handling of the issues that are addressed within the framework of the political, social, economic and foreign policies they focus on in the party programs provides an advantage to the parties in the general elections held.

Keywords