KENT İÇİNDE ARKEOLOJİK MİRAS: MERSİN-MEZİTLİ’DE KAYA MEZARLARI RÖLÖVE VE KONSERVASYON PROJESİ

Author:

Year-Number: 2021-13
Number of pages: 262-276
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Anadolunun tarihi geçmişi ve sahip olduğu kültürel mirası, kentlerin yeni gelişen bölgelerinde imar faaliyetlerini yönlendiren veya yönlendirmesi gereken bir girdi olarak değerlendirilmelidir. Kentin tarihi ve kültürel mirası sadece yer üstünde görülenlerle değil, aynı zamanda yer altındaki arkeolojik mirasın da göz önüne alınmasıyla belirlenir. Bu durum, imar faaliyetlerinde yer altındaki arkeolojik mirasın da dikkate alınarak planlamanın yapılmasını öngörmelidir. Korunması gereken bu arkeolojik miras, imar faaliyetleri kapsamında zarar görmemeli veya yok olmamalıdır.

Mersin, tarihi geçmişi çok uzun olmayan bir kent olmakla birlikte aslında bugünkü kent merkezinin güneybatısında Antik Dönem’de önemli bir liman kenti olan Soli -Pompeiopolis yerleşkesine sahiptir. Bugün Soli-Pompeiopolis kentinden günümüze kadar gelebilmiş olan yer üstündeki kalıntılar, arkeolojik sit olarak koruma altındadır. Ancak, kentin nekropol alanı bu alanın dışında olup, yeni ortaya çıkan verilerle genişlemektedir.

Bu çalışma, Mersin İlinin Mezitli İlçesinde temel ve altyapı çalışmaları sırasında bulunan kaya mezarlarının belgelenmesi ve korunmasına yönelik konservasyon projelerinde izlenecek yolu tariflemektedir. Arkeolojik miras olan bu kaya mezarları Soli - Pompeipolis antik kentinin nekropol alanında yer alır. Bugün tamamen imara açık olan bu alanda, temel ve altyapı çalışmaları sırasında bulunan bu kaya mezarlarının, korunması ve sunumu bağlamında yeni yapılaşma ile birlikteliği bu çalışma kapsamında değerlendirilecektir. Makale, Mersin'in Mezitli ilçesinde 407 ada 1 parselde bulunan kaya mezarlarının rölöve ve konservasyonuna odaklanmaktadır.

Keywords

Abstract

The historical background and cultural heritage of Anatolia should be considered as an input that directs or should direct the development activities in the newly developing regions of cities. The historical and cultural heritage of the city is determined not only by what is seen above ground but also by considering the archaeological heritage underground. This situation should envisage planning by taking into consideration the underground archaeological heritage in the development activities. However, this archaeological heritage, which should be conserved, should not be damaged or destroyed during the development activities. Although Mersin is not a city with a long history, it actually has the Soli-Pompeiopolis antique city, an important port city in ancient times, in the southwest of the present city center. Today, the above-ground ruins that have survived from the city of Soli-Pompeiopolis are under protection as an archaeological site. However, the necropolis area of the city is outside of this area and is expanding with the new archaeological findings. This study describes the method of the projects for the documentation and conservation of rock tombs found during foundation and infrastructure works in the Mezitli District of Mersin Province. These rock tombs, which are archaeological heritage, are located in the necropolis area of the ancient city of Soli -Pompeipolis. In this area, which is entirely open for construction today, the coexistence of these rock tombs with the new construction in the context of their conservation and presentation will be emphasized generally. The paper focuses on the documentation and the conservation project of the rock tombs in Mersin-Mezitli construction lot 407, 1 parcel.

Keywords