TÜRKÇENİN İKİNCİ/YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ PROGRAMLARI VE PROGRAMLARLA İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARA GENEL BAKIŞ

Author:

Year-Number: 2021-13
Yayımlanma Tarihi: 2021-06-05 10:28:59.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 238-261
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye son zamanlarda, birçok alanda olduğu gibi diliyle öne çıkan bir ülke olmuştur. Türkiye’ye eğitim için gelen yabancı öğrenci sayısındaki artışlar, Türkçenin en çok konuşulan diller arasında beşinci sırada yer alması, Türklerle iletişim kurmak isteyen milletler tarafından Türkçenin rağbet görmesi günümüzde de devam etmektedir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimiyle ilgili kurum ve kuruluşların faaliyetleri artmakta, üniversitelerde alan uzmanı yetiştirmek için eğitimler, kurslar ve sertifika programları düzenlenmektedir. Bu durumlara bağlı olarak akademik çalışmaların sayısının arttığı fakat yabancı dil olarak Türkçe öğretimi program çalışmalarında beklenen düzeye ulaşılamadığı düşünülmektedir. Ortak program bulunmayışı dil öğretimi süreçlerini ve sonuçlarını etkileyebilmekte, birçok konuda farklı sonuçlar ve uygulamalar ortaya çıkabilmektedir.  Gerek ülke sınırları içerisinde gerek yurt dışında çeşitli kuruluşlar tarafından yürütülen eğitim faaliyetleri, ikinci/yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin belli standartlara göre yapılmasını gerekli kılmaktadır. Eğitim-öğretim programlarının, öğretim sürecini planlı şekilde düzenleyen kılavuz olması, yabancılara Türkçe öğretiminde program çalışmalarının önemini ve bu konuda yapılan çalışmaların sayısını artırmaktadır. Araştırma, alan yazın taramasına dayalı bir derleme çalışmasıdır.  Bu çalışma ile Türkçenin ikinci/yabancı dil olarak öğretimiyle ilgili yapılan program çalışmalarını başta öğretici ve uygulayıcılara olmak üzere bu alanda çalışanlara sunmak amaçlanmıştır. Çalışmada yabancılara Türkçe öğretimi ile ilgili hazırlanmış 6 program, 5 tez ve 12 makale incelenmiş; hazırlanan programlar hakkında bilgiler verilmiş, programlarla ilgili yapılan çalışmalardan bahsedilmiştir.

Keywords

Abstract

Turkey became a prominent country with its language, as in many other fields. The increase in the number of international students coming to Turkey for education, the fact that Turkish is the fifth most spoken language, and the rising popularity of Turkish by the nations who want to communicate with Turks continues today. The activities of institutions and organizations related to teaching Turkish as a foreign language are increasing; training, courses, and certificate programs are organized in universities to train field experts. Depending on these situations, it is believed that the number of academic studies has increased, but the expected level of Turkish as a foreign language has not been reached in curriculum studies. The absence of a common curriculum may affect the language teaching processes and results, and different results and applications may be used in many subjects. Educational activities carried out by various organizations within the country's borders and abroad made it necessary to teach Turkish as a second/foreign language according to specific standards. Education programs are a guide that organizes the teaching process in a planned and organized way increases the importance of curriculum studies in teaching Turkish to foreigners and the number of studies on this subject. The study is a compilation study based on a literature review. This study aimed to present the curriculum studies on teaching Turkish as a foreign language, especially to the teachers and practitioners and those working in this field. In the study, six curricula, five theses, and 12 articles about teaching Turkish to foreigners were analyzed, information was given about the curriculum prepared, and studies on the curriculum were mentioned.

 

Keywords