EĞİTİMDE ADAPTİF LİDERLİK VE COVİD-19 SÜRECİ

Author:

Year-Number: 2021-12
Yayımlanma Tarihi: 2021-03-08 01:27:46.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 119-133
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, eğitimde adaptif liderliğin Covid-19 sürecindeki önemini ortaya koymaktır. Kurumlar, yaşanılan olumsuz durumlarda belirsizliğin ön plana çıkması ve değişim gösteren çevrede ani,  beklenilmeyen, etkisi büyük olaylar nedeniyle zaman içerisinde daha hassas ve kırılgan bir yapıya bürünmekte ve bu zorlukların üstesinden gelebilmeleri için adaptif liderlik türüne ihtiyaç duymaktadırlar. Eğitim kurumlarındaki adaptif liderlik, kaos döneminde ayakta kalabilmek, krize karşı koyarak dayanmak ve kriz sonrasında kaldığı yerden devam etmek; hatta iyi bir başlangıç yapmak, inisiyatif almak, hızlı ve etkin karar verebilmek kabiliyetine de bağlıdır. Eğitim öğretimde görev alan bütün paydaşların, öncelikli olarak öğrencilerin sağlığını göz önünde bulundurarak karar alması gerekmektedir. 2019 yılında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve halen devam etmekte olan küresel koronavirüs salgını (Covıd-19), ülkemizde olduğu gibi tüm ülkelerde de her kurum/kuruluş ve kademedeki liderler için oldukça zorlu bir yoğunluk ve belirsizlikle devam etmektedir. Bu durum adaptif liderliğin önemini ortaya koymaktadır. Okullarda ise adaptif liderlik, eğitim faaliyetlerinin paydaşlarına olan olumsuz öğelerin etkisinin azaltılması, okulların yeniden yüz yüze eğitime geçtiğinde öğrencilerde oluşan konu eksikliğinin giderilmesi için kaynak ve diğer unsurların dizayn edilmesi gerekmektedir. Ayrıca salgın sürecinden yoğun şekilde etkilenen öğretmen ve öğrencilere ilişkin yapılması gereken işlemlerin belirlenmesi gibi iş ve işlemler, eğitimin geleceğine dair yeni plânlamaların yapılması gerekmektedir. Bu sebeple adaptif liderlik, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde yaşanan değişimlere uyum sağlamada ve ortaya çıkabilecek zorlukları fırsata çevirmede eğitim kurumlarında durmadan devam eden bir yolculuk olacaktır.

Keywords

Abstract

This study aims to reveal the importance of adaptive leadership in education in the Covid-19 process. Institutions take on a more sensitive and fragile structure over time due to sudden, unexpected, and compelling events in such situations and changing environments and need a type of adaptive leadership to overcome these challenges. Adaptive leadership in educational institutions also depends on the ability to survive in a time of chaos, withstand the crisis, continue where it left off after the crisis, even make a good start, take the initiative, and make fast and effective decisions. Education all stakeholders involved in teaching should make decisions, taking into account students' health as a priority. The global Coronavirus outbreak (Covıd-19), which emerged in Wuhan, China in 2019 and is still ongoing, continues with a very challenging intensity and uncertainty for leaders of all institutions/organizations and levels in all countries as in our country. This demonstrates the importance of adaptive leadership. In schools, adaptive leadership, reducing the impact of negative elements on stakeholders of educational activities, resources, and other elements should be designed to address the lack of subjects in students when schools switch to face-to-face education. However, new plans need to be made for the future of education, such as work and operations, such as determining the actions that need to be taken concerning teachers and students heavily affected by the epidemic process. For this reason, adaptive leadership will be an ongoing journey in educational institutions to adapt to changes in education and training activities and to turn the challenges that may arise into opportunities.

Keywords