Derlem Tabanlı Bir Çalışma: 7. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Söz Varlığı
A CORPUS BASED STUDY: THE VOCABULARY OF 7TH CLASS TURKISH COURSE BOOKS

Author : Ramazan ŞİMŞEK
Number of pages : 231-243

Abstract

Son yıllarda Türkçenin söz varlığı ile ilgili çalışmaların sayısı giderek artmaktadır. Uluslararası anlamda söz varlığı çalışmalarının standardı Türkçe ile ilgili yapılan çalışmalarda da gözetilmektedir. Bu standartların temelini ise derlem temelli çalışmalar oluşturmaktadır. Bu araştırmada da yapılan söz varlığı çalışması derlem tabanlı olarak şekillendirilmiş olup araştırmanın temel inceleme öğesi ders kitaplarıdır. Ders kitapları söz varlığını hedef kitleye kazandırma, edindirme açısından anahtar görevi üstlenmektedir. Bu çerçevede formal ya da informal eğitim öğretim faaliyetlerinin temel materyali ders kitaplarıdır. Ders kitapları bünyesinde yer alan metinler öğretim programı ve öğretici için çatı konumundadır. Süreçte öğretilmesi planlanan dilbilgisi yapıları, semantik içerikler ve söz varlığı bu metinler ile öğrencilere aktarılır. Bu yönü ile ders kitapları eğitim-öğretim için bütüncül araçlardır. Ders kitaplarının hitap ettiği kitle düşünüldüğünde günümüzde çok fazla uyaran, teknolojik değişim ve dönüşüm gibi faktörler hedef kitlenin söz varlığını etkilemektedir. Ders kitapları da bu kapsamda yenilenmekte ve güncellenmektedir. Bu kıstaslar çerçevesinde 2019 yılında güncellenen Türkçe öğretim programı ile ders kitapları da güncellenmiştir. Yeni öğretim programıyla birlikte ders kitapları hem MEB tarafından hem de özel yayınevleri tarafından basılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada da ortaokul düzeyinde kullanılan Türkçe ders kitaplarında yer alan okuma metinleri aracılığıyla ders kitaplarının söz varlığı incelenmiş; Aksan (2017) tarafından derlem tabanlı olarak hazırlanan çalışmada Türkçede en sık kullanılan kelimeler ile karşılaştırılmıştır.

Keywords

Türkçe eğitimi, ders kitabı, söz varlığı, derlem

Read: 835

Download: 274