Karacaoğlan'ın Şiirlerinde Gelin
THE BRIDE IN KARACAOĞLAN'S POEMS

Author : Cengiz GÖKŞEN -Elif DORUK
Number of pages : 151-176

Abstract

Gelin, ailenin ve toplumun temeli olması hasebiyle toplumumuzda çok özel bir yere sahiptir. Bunun için herkes her kızı gelin almadığı gibi, her kız da her aileye gelin gitmez. Gelinde ve gelin gidilecek yerde bazı özellikler aranır. Bunun yanında toplumumuzda gelin güzelliğin, sadeliğin, masumiyetin, temizliğin, geleceğin sembolüdür. Türk toplumunun geçmişteki geleneksel yaşam biçimine ait güzellikleri şiirlerinde en iyi dile getiren ve bu yüzden tabiat ve aşk-sevgi şairi olarak anılan ve bu bağlamda, Âşık Tarzı Türk Şiiri’nin en büyük temsilcilerinden olan Karacaoğlan’ın birçok şiirinde gelin figürü dikkat çekmektedir. Karacaoğlan, birçok şiirinde baştan sona gelin temasını işlerken bazı şiirlerinde ise bir dörtlükte mihenk taşı gibi gelinin bir özelliğini öne çıkarmıştır. Ancak Karacaoğlan’ın şiirlerinde görülen gelinler, düğündeki gelinler değil, bir ya da birkaç yıllık evli genç kadınlardır. Bu yüzden Karacaoğlan şiirlerinde gelinin bir taraftan güzellik, tazelik, gençlik vb. yönleri öne çıkarılırken bir yandan cinsellik yönü öne çıkarılmıştır. Karacaoğlan bazı şiirlerinde gelini güzelliğin, alımlılığın timsali olarak işlerken bazı şiirlerinde ise sadece erotik yönleriyle işlemiştir. İkinci türdeki şiirlerde Karacaoğlan hazcı, hedonist bir tip olarak karşımıza çıkar. Bu çalışmada, Karacaoğlan’ın gelini nasıl gördüğü, geline nasıl baktığı ve bu çerçevede şiirlerinde gelini nasıl işlediği tespit edilmiştir. Çalışmada nitel bir yöntem uygulanmış olup Müjgan Cumbur tarafından hazırlanmış olan Karacaoğlan kitabındaki şiirler esas alınmıştır.

Keywords

Karacaoğlan, gelin, âşık tarzı Türk şiiri

Read: 964

Download: 372