Karacaoğlan'ın Şiirlerinde Gelin

Author:

Year-Number: 2020-10
Number of pages: 151-176
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gelin, ailenin ve toplumun temeli olması hasebiyle toplumumuzda çok özel bir yere sahiptir. Bunun için herkes her kızı gelin almadığı gibi, her kız da her aileye gelin gitmez. Gelinde ve gelin gidilecek yerde bazı özellikler aranır. Bunun yanında toplumumuzda gelin güzelliğin, sadeliğin, masumiyetin, temizliğin, geleceğin sembolüdür. Türk toplumunun geçmişteki geleneksel yaşam biçimine ait güzellikleri şiirlerinde en iyi dile getiren ve bu yüzden tabiat ve aşk-sevgi şairi olarak anılan ve bu bağlamda, Âşık Tarzı Türk Şiiri’nin en büyük temsilcilerinden olan Karacaoğlan’ın birçok şiirinde gelin figürü dikkat çekmektedir. Karacaoğlan, birçok şiirinde baştan sona gelin temasını işlerken bazı şiirlerinde ise bir dörtlükte mihenk taşı gibi gelinin bir özelliğini öne çıkarmıştır. Ancak Karacaoğlan’ın şiirlerinde görülen gelinler, düğündeki gelinler değil, bir ya da birkaç yıllık evli genç kadınlardır. Bu yüzden Karacaoğlan şiirlerinde gelinin bir taraftan güzellik, tazelik, gençlik vb. yönleri öne çıkarılırken bir yandan cinsellik yönü öne çıkarılmıştır. Karacaoğlan bazı şiirlerinde gelini güzelliğin, alımlılığın timsali olarak işlerken bazı şiirlerinde ise sadece erotik yönleriyle işlemiştir. İkinci türdeki şiirlerde Karacaoğlan hazcı, hedonist bir tip olarak karşımıza çıkar. Bu çalışmada, Karacaoğlan’ın gelini nasıl gördüğü, geline nasıl baktığı ve bu çerçevede şiirlerinde gelini nasıl işlediği tespit edilmiştir. Çalışmada nitel bir yöntem uygulanmış olup Müjgan Cumbur tarafından hazırlanmış olan Karacaoğlan kitabındaki şiirler esas alınmıştır.

Keywords

Abstract

The bride has an exceptional place in our society because it is the foundation of family and society. For this reason, not everyone gets every girl as a bride, and not every girl becames the bride of people who want them to be their bride. People demand some characteristics both from a bride and the place where the bride will live after the marriage. İn the bride and the brideis the place to go are looking for some features in the destination. Besides, the bride is the symbol of beauty, simplicity, innocence, cleanliness in our society. The best expressing the beauties of the traditional life style of Turkish society in his poetry, and therefore referred to as the poet of nature and love-love and in this context, the bride figure in many poems of Karacaoğlan, one of the most outstanding representatives of the Minstrel Style Turkish Poetry, draws attention. Karacaoğlan, in many of his poems, focuses on the theme of the bride, while in some of his poems, he highlights the characteristic of the bride as a cornerstone. In some of his poems, Karacaoğlan depicts the bride as the symbol of beauty and charity, while in some of his poems, he worked only with its erotic aspects. In the second kind of poetry, Karacaoğlan is viewed as a hedonist figure. In this paper, the bride figure handled by Karacaoğlan's poems was examined, and the purpose of the bride figure was determined. In the study, a qualitative method was applied, and the poems in Karacaoğlan's book prepared by Müjgan Cumbur were taken as the basis.

Keywords