Tarihi Çevre Koruma Bilincinin Gelişim Süreci ve Gaziantep Kenti Koruma Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme
AN EXAMINATION ON THE DEVELOPMENT PROCESS OF AWARENESS OF HISTORICAL ENVIRONMENTAL PROTECTION AND CONSERVATION PRACTICE IN THE CITY OF GAZİANTEP

Author : Duygu SABAN -Esra KASAPBAŞI
Number of pages : 177-190

Abstract

Günümüz imkânları ve bilinci; geçmişimizle bağ kurmamızı sağlayan, tarihi ve kültürel varlıklarımızın korunması için çaba gösterilmesini gerektirmektedir. Dünyada ve özellikle son yirmibeş yıllık süreçte kurumsal yapılanmaların da katkısıyla, ülkemizde benimsendiği izlenen koruma bilinci; toplumların tarihi ve kültürel birikimlerinin yaşatılarak geleceğe aktarılmasının yanı sıra kent kimliğinin yapıtaşları olan kültür varlıklarının sürekliliğinin sağlanmasında da önem arz etmektedir. Çalışma bu bağlamda, uluslararası ve yerel ölçekte koruma bilincinin gelişim sürecindeki önemli adımlar ile Gaziantep kentindeki koruma uygulamalarına odaklanmaktadır. Gaziantep, konumu itibarı ile birçok medeniyete mekân olmuş tarihi bir kenttir. Çalışmada, kentte yer alan kadim medeniyetlere ait kültür varlıklarının korunması yönünde atılan adımların incelenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla; Gaziantep Kalesi ve çevresindeki tarihi kent merkezinde, inşa süreci tamamlanan ve kullanıma açılan bölgelerdeki koruma uygulamalarına yoğunlaşılmıştır. Çalışma kapsamında söz konusu çevredeki sürekli kullanıcıların ve ziyaretçilerin fikirlerini almak amacıyla 30 adet görüşme yapılmış, gerçekleştirilen koruma uygulamaları ile ilgili olarak düşünceleri derlenmiştir. Yürütülen araştırma sonucunda koruma uygulamalarının fiziksel çevrenin iyileştirilmesi, tarihi kent merkezinin değerinin ve kalitesinin artırılması, bilinç oluşturulması ve kentin turizm yoluyla ekonomik açıdan güçlendirilmesine katkı sağladığı ve bu nedenle başarılı bulunduğu, bununla birlikte yol ve altyapı altyapı yetersizliklerinin halen çözüm beklediği ortaya çıkarılmıştır. Tarihi çevre koruma bilincinin değerlendirilmeye çalışıldığı bu araştırma sonucunda, geleneksel tarihi dokuların sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla özellikle ulaşım probleminin çözümüne yönelik adımlar atılması gerektiği anlaşılmıştır.

Keywords

Tarihi çevre, koruma, kültürel miras, Gaziantep

Read: 913

Download: 247