Türk Bağlamında Sınıf Etnografyası

Author:

Year-Number: 2020-10
Number of pages: 57-67
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Etnografya bir yaklaşım olarak, öncelikle kültür antropologları tarafından bir toplumun kültürünü araştırmak için kullanılmıştır. Sınıf etnografyası sınıf ortamlarının incelenmesinde kullanılan bir yaklaşımdır. Sınıf etnografyası öğrenmede motivasyon yapılarını ve boyutlarını da analiz eder. Etnografik bir çalışma bireyin davranışları üzerine yoğunlaşırsa, birey doğal olarak söz konusu grubun örneği olarak kabul edilir. Bunun yanı sıra, etnograflar toplulukla ilgilenir, çünkü etnografın izlediği, görüştüğü ve etnografın kişisel bağlarını geliştirdiği bir topluluktur. Etnografik çalışmalarda incelenen kültürel davranışlar bir grubun ortak davranışları olduğundan, bu çalışmalarda bireylerden ziyade gruplara odaklanır. Örneğin, bir dil sınıfını gözlemleyen bir etnografın, kişisel dil öğrenme sorunlarına odaklanmak yerine, öğrencilerin dil girdisine ulaşmalarında sınıf koordinasyonunun işlevini saptaması beklenir çünkü motivasyon, öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarında önemli bir rol oynar. Etnografya, kendimizi değil, başka insanları sorgulamayla ilgilidir. Ayrıca etnografya, deneysel olmaktan ziyade ilgili bağlamda katılımcı gözlemine dayanmaktadır. Etnografya, deneysel çalışmalarla veya diğer nicel yöntemlerle etkili bir şekilde denetlenemeyen eğitim konularını incelemek için kullanılan bir tür nitel yöntemdir. Etnograflar toplulukla ilgilenir, çünkü etnografın izlediği, röportaj yaptığı ve etnografın kişisel bağlarını geliştirdiği topluluktur. Kültürel davranışlar bir grubun ortak davranışları olduğundan, etnografik çalışmalar bireylerden ziyade gruplara odaklanır. Tüm bunları göz önünde bulundurarak, bu çalışma bir sınıfın etnografisini birinci şahıs bakış açısıyla sorgulamaktadır. Çalışmanın bulguları, küreselleşme, teknoloji ve sosyal medya etkisiyle tüm dünyada gözlemlenebilir bir ortak sınıf kültürü oluştuğunu göstermektedir.

Keywords

Abstract

Ethnography, as an approach, was primarily utilized by cultural anthropologists to investigate the culture of a community. Classroom ethnography is an approach to the study of classroom settings. Ethnographic studies also analyze motivational structures and dimensions of learning. Prominently, if an ethnographic account is centralized on an individual’s behaviors, then the individual is naturally considered the sample of the referred group. Ethnographers deal with the community because it is the people of a community who are monitored, interviewed, and with whom the ethnographer fosters personal ties. Ethnographic studies focus on groups rather than individuals as cultural behaviors are the shared behaviors of a group. For instance, an ethnographer observing a language classroom is expected to pinpoint to the function of classroom coordination in learners’ attaining language input, rather than focusing on personal language-learning problems because motivation plays an important role in helping learners achieve their goals. Ethnography is related to the inquiry of other people, not ourselves. Further, ethnography is based on participant-observation in the related context rather than being experimental. Ethnography is a kind of qualitative method employed to examine educational matters which cannot be efficiently inspected by experimental studies or other sorts of quantitative methods. Ethnographers deal with the community because it is the people of a community who are monitored, interviewed, and with whom the ethnographer fosters personal ties. Ethnographic studies focus on groups rather than individuals as cultural behaviors are the shared behaviors of a group. Considering all these in mind, this paper inquires the ethnography of a classroom from a first-person perspective. The findings of the study suggest that the consequence of the boost in technology and social media, as well as globalization formed a common classroom culture which may be encountered all around the world.

Keywords