Türk Bağlamında Sınıf Etnografyası
CLASSROOM ETHNOGRAPHY IN THE TURKISH CONTEXT

Author : Ömer Gökhan ULUM
Number of pages : 57-67

Abstract

Etnografya bir yaklaşım olarak, öncelikle kültür antropologları tarafından bir toplumun kültürünü araştırmak için kullanılmıştır. Sınıf etnografyası sınıf ortamlarının incelenmesinde kullanılan bir yaklaşımdır. Sınıf etnografyası öğrenmede motivasyon yapılarını ve boyutlarını da analiz eder. Etnografik bir çalışma bireyin davranışları üzerine yoğunlaşırsa, birey doğal olarak söz konusu grubun örneği olarak kabul edilir. Bunun yanı sıra, etnograflar toplulukla ilgilenir, çünkü etnografın izlediği, görüştüğü ve etnografın kişisel bağlarını geliştirdiği bir topluluktur. Etnografik çalışmalarda incelenen kültürel davranışlar bir grubun ortak davranışları olduğundan, bu çalışmalarda bireylerden ziyade gruplara odaklanır. Örneğin, bir dil sınıfını gözlemleyen bir etnografın, kişisel dil öğrenme sorunlarına odaklanmak yerine, öğrencilerin dil girdisine ulaşmalarında sınıf koordinasyonunun işlevini saptaması beklenir çünkü motivasyon, öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarında önemli bir rol oynar. Etnografya, kendimizi değil, başka insanları sorgulamayla ilgilidir. Ayrıca etnografya, deneysel olmaktan ziyade ilgili bağlamda katılımcı gözlemine dayanmaktadır. Etnografya, deneysel çalışmalarla veya diğer nicel yöntemlerle etkili bir şekilde denetlenemeyen eğitim konularını incelemek için kullanılan bir tür nitel yöntemdir. Etnograflar toplulukla ilgilenir, çünkü etnografın izlediği, röportaj yaptığı ve etnografın kişisel bağlarını geliştirdiği topluluktur. Kültürel davranışlar bir grubun ortak davranışları olduğundan, etnografik çalışmalar bireylerden ziyade gruplara odaklanır. Tüm bunları göz önünde bulundurarak, bu çalışma bir sınıfın etnografisini birinci şahıs bakış açısıyla sorgulamaktadır. Çalışmanın bulguları, küreselleşme, teknoloji ve sosyal medya etkisiyle tüm dünyada gözlemlenebilir bir ortak sınıf kültürü oluştuğunu göstermektedir.

Keywords

Sınıf etnografyası, kültür, etnografya, etnograf

Read: 884

Download: 270