KOBİ’LERDE ETİK İKLİMİN İŞ TATMİNİNE ETKİSİ: GAZİANTEP İLİNDE BİR UYGULAMA

Author:

Year-Number: 2019-9
Number of pages: 315-321
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İşletmelerde kurallı bir rekabet ortamının oluşturulmasında etik iklim önemli rol oynamaktadır. Çalışanların örgütsel iklimi nasıl algıladıklarının anlaşılması, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) kendi yönetim sorunlarını anlayıp çözüm üretebilmeleri ile mümkün olmaktadır. Bir örgütteki iklimin etik boyutta benimsenmesi, yönetim aşamasında örgütün sağlığa kavuşmasında önemli bir adımdır. KOBİ’lerde çalışanların yaptıkları işten tatmin olma düzeyi, müşteri memnuniyetinin sağlanmasına neden olan en önemli unsurlardan birisini oluşturmaktadır. Dolayısıyla, KOBi’ lerde etik iklim ve çalışanların yaptıkları işlerden tatmin olma düzeylerinin belirlenmesi, yöneticilere yönetim uygulamalarında yol göstermektedir. Bu araştırmanın temel amacı, örgütsel etik iklimin çalışanların iş tatminine (iş ortamından duyulan tatmin, işin içeriğinden duyulan tatmin) olan etkisini incelemektir. Araştırma kapsamında, Gaziantep ilinde faaliyet gösteren KOBi’lerde çalışan 150 personel üzerinde bir alan araştırması yapılmıştır. Gerçekleştirilen araştırma sonucunda, örgütsel etik iklim ile iş tatmini arasında anlamlı ilişkiler olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Ethical climate plays an important role in establishing a competitive environment. Understanding how employees perceive the organizational climate is only possible with small and medium-sized enterprises (SMEs) understanding their own management problems and generating solutions. Understanding the climate in an organization is an important step in examining the management process and attaining health. The level of employee satisfaction in SMEs is one of the most important factors that lead to customer satisfaction. Therefore, it is thought that determining the ethical climate and satisfaction levels of the employees in the SMEs will guide the management practices of the managers. The main purpose of this study is to examine the effect of organizational ethical climate on job satisfaction (satisfaction from job environment, satisfaction from job content). Within the scope of the research, a field research was conducted on 150 personnel working in SMEs operating in Gaziantep. As a result of the research, it was determined that there is a significant relationship between organizational ethical climate and job satisfaction.

Keywords