TÜRK FLÜT LİTERATÜRÜNDEN ELEKTRO-AKUSTİK ESER ÖRNEĞİ: BİÇİMSİZ YANSIMALAR

Author :  

Year-Number: 2019-9
Language : null
Konu :
Number of pages: 202-212
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

1950’lerden sonra klasik batı müziğinde ortaya çıkan elektro-akustik müzik günümüz Türk bestecileri tarafından da tercih edilen bir türdür. Bu müzik türünde akustik enstrümanların yanı sıra önceden kaydedilmiş sesler kullanılmaktadır. Bu kaydedilmiş sesler kaydedildiği hali ile ya da farklı şekillerde değiştirilerek de kullanılmaktadır. Bu türde eser bestelemiş olan Türk bestecilerinden Bülent Arel ve İlhan Mimaroğlu öncü olarak gösterilebilir. Sonrasında Aydın Esen, Mehmet Aktuğ, Meliha Doğuduyal, Tolga Tüzün, Mete Sakpınar, Mesruh Savaş ve Berkant Gençkal’ın eserleri örnek olarak verilebilir. Bu araştırmanın amacı, dünya standartlarına ulaşmış Türk flüt repertuarından Mesruh Savaş’ın Biçimsiz Yansımalar eseri hakkında ayrıntılı bilgi vererek Türk bestecilerinin ve Türk Flüt literatürünün uluslararası düzeyde tanınırlığını arttırmaktır. Araştırmada kaynak tarama, besteciler ile görüşme ve eser analizi yöntemleri kullanılmıştır. 2009 yılında flüt, piyano ve elektronik sesler için bestelenmiş Biçimsiz Yansımalar eseri flütçü Sibel Ayhan ve piyanist Aylin Çakıcı Uzar için bestelenmiştir. Eser, bestecinin yeni flüt sesleri ve çok sık kullanılmayan ileri flüt tekniklerini kullanma isteğiyle ortaya çıkmıştır. Esere daha sonra estetik sebeplerden ve belki biraz da bestecinin yeni seslere, renklere olan merakından elektronik sesler de ilave edilmiştir.

Keywords

Abstract

Electro-acoustic music that emerged in classical western music after 1950s is also preferred by young Turkish composers. This type of music uses pre-recorded sounds as well as acoustic instruments. These recorded sounds could be used originally in the way they are recorded or recorded sounds could be changed. Bülent Arel and İlhan Mimaroğlu can be seen as the pioneers of Turkish composers who have composed electro-acoustic pieces. And some examples of the other Turkish composers who composed electro-acoustic pieces are Aydın Esen, Mehmet Aktuğ, Meliha Doğuduyal, Tolga Tüzün, Mete Sakpınar, Mesruh Savaş and Berkant Gençkal. The aim of this study is to increase the recognition of Turkish composers and Turkish flute literature at international level by giving detailed information about Mesruh Savaş's Deformed Reflections from Turkish flute repertoire. In this research, literature review, interview with composers and work analysis methods were used. Deformed Reflections was composed for flutist Sibel Ayhan and pianist Aylin Çakıcı Uzar in 2009 for flute, piano and electronic sounds. The piece emerged with the composer's desire to use new flute sounds and extended flute techniques that were not used very often. Electronic sounds were added to the piece later on for aesthetic reasons and perhaps on the curiosity of the composer to new sounds and colours.

Keywords


 • Aktüze, İ. (2004), Müziği anlamak. İstanbul: Pan Yayıncılık.

 • Alıcı, S. ve Atalay, N. (2018). Çağdaş Türk bestecilerimizden piyano eşlikli flüt eserleri. İstanbul: Pan Yayıncılık.

 • Bernardini, N. ve Vidolin, A. (2005). Sustainable live electroacoustic music. Sound and Music Computing 2005 conference XV CIM, 24–26 November 2005, Salerno, Italy.

 • Erdal, K. Y. (2016). Elektronik müziğin gelişimi ve türk bestecilerin, elektronik müziğe katkıları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(17), 70-89.

 • İlyasoğlu, E. (2009), Zaman içinde müzik. İstanbul: Remzi Kitabevi.

 • James, R. S. (1986). Avant-garde sound-on-film techniques and their relationship to electro-acoustic music. The Musical Quarterly, 72 (1), 74-89.

 • Kutluk, F. (1997). Müziğin tarihsel evrimi. İstanbul: Ceylan Matbaacılık.

 • Savaş, M. (Kişisel iletişim, 20 Temmuz 2011).

 • Say, A. (2005). Müzik ansiklopedisi. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.

 • Şenol, A. ve Demirbatır, E. (2012). Development of flute works in Turkey from Turkish Republic to Present. Journal of Education and Future, 1, 173-185.

                                                                                                    
 • Article Statistics