OSMANİYE İLİ AĞIZLARINDA ARKAİK ÖGELER

Author:

Year-Number: 2018-6
Number of pages: 62-73
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özet: Bu çalışmada Osmaniye ili ağızlarındaki arkaik kelimeler Osmaniye'nin il merkezinde, ilçe ve köylerinde derleme yoluyla tespit edilmiştir. Kelimelerin Osmaniye ili ağızlarındaki şekil ve anlamları örneklenmiştir. Kelimelerin Eski ve Orta Türkçe dönemlerindeki şekil ve anlamları Osmaniye ağızlarındaki güncel şekil ve anlamlarıyla karşılaştırılmıştır. Bu yapılırken kelimelerin tarih içindeki değişimi ve gelişimi ortaya konmaya çalışılmıştır. Böylece kelimelerin en eski şekilleriyle ve anlamlarıyla bugünkü Osmaniye ağızlarındaki şekilleri ve anlamları kıyaslanmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, the Archaich words in the Turkish Accent of Osmaniye province have been detected by the way of compilation have been done in the city center, town and villages of Osmaniye. The figures forms and meanings of the words in the accents of Osmaniye Province have been sampled. The figures and meanings of the words in the Old and Middle Turkish Era have been compared with the present figures forms and meaning of the word in Osmaniye provincial accent. While doing that, the changes and improvements of the words within the history have been tried to reveal. In this way, the oldest figures forms and the meanings of words have been scrutinized with the present ones.

Keywords