GASTRONOMİ ALANINDA UNESCO YARATICI ŞEHİRLER AĞINA GİRMİŞ KENTLERİN RESTORAN WEB SAYFALARINA YÖNELİK BİR İNCELEME

Author:

Year-Number: 2017-5
Number of pages: 172-180
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanların en basit ihtiyaçlarını bile internetteki bilgiler doğrultusunda karşıladıkları günümüzde, işletmelerin web sayfaları da artık daha önemli bir pazarlama aracı hâline gelmektedir. Bu noktadan hareketle bu araştırmanın amacını gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına giren kentlerde hizmet veren restoranların web sayfalarının içerik analizinin yapılması oluşturmaktadır. Araştırmaya konu olan restoranlar, yaratıcı ağlar içinde yer alan üç ülkede faaliyet göstermektedir. Bu kentler ve bulundukları ülkeler: Parma-İtalya, Gaziantep-Türkiye ve Zahle-Lübnan olarak belirlenmiştir. Bu kentlerden her birinde 20 restorana ait web sitesi incelenmiştir. Araştırma için literatürde geçmişte kullanılan çalışmalardan faydalanılmak suretiyle 39 özellik tespit edilmiş ve bu özelliklere göre Parma, Gaziantep ve Zahle’deki restoranların web siteleri analiz edilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda adı geçen kentlerdeki restoranların web sitelerinin gastronomi turizmine hizmet verecek yeterli web sitesi içeriğine sahip olmadığı tespit edilmiştir. Araştırmaya konu olan Parma’daki restoranlardan %65’i, Gaziantep’teki restoranlardan %55’i ve Zahle’deki restoranlardan %35’inin web sitesine sahip olduğu saptanmıştır. Yaratıcı kentlerden olan Parma, Gaziantep ve Zahle’deki restoranların web sitelerinde belirlenen 39 özelliği genel olarak bulunma durumunun yüzde 19,04 olduğu anlaşılmıştır. Parma’daki restoranların web sayfaları, belirlenen kriterlerin %25’ini, Gaziantep’in %20,79’unu ve Zahle ise %11,32’sini bulundurduğu ifade edilmiştir.

Keywords

Abstract

In these days the business web sites have become more essential as a marketing tool since the majority of people meet their requirements according to the information on the internet. With this point of view, the aim of this research consists analyzing the web sites of the restaurants which are serving in the cities that are included in UNESCO Creative Cities Network. The restaurants including this research are located in three countries which are in Creative Networks. These cities and the countries they are located in has been identified: Pharma-Italy, Gaziantep-Turkey, Zahle-Lebanon. In each of the cities, 20 restaurants have been analyzed. It has been defined 39 features derived from former studies for this research, the analyze has been done according to these features websites of restaurants in Phama, Gaziantep, and Zahle. As a result of this research, the websites of the restaurants which are in the cties mentioned don’t have enough website contents to serve for gastronomy tourism. Only 65 % of restaurants in Pharma, 55 % of restaurants in Gaziantep, and 35 % of restaurants in Zahle which are the issue in this research have websites. Moreover, it has been understood that the percentage of the restaurant in creative cities which have all the 39 features in their websites is 19,04. It has been indicated that the websites of the restaurant in Pharma has 25%, in the Gaziantep’s restaurants 20,79 %, and in the Zahle’s restaurants 11,32 % has defined features.

Keywords