PREHİSTORİK ZAMANLARDA ÇUKUROVA’DA ÜRETİMİN BAŞLAMASI VE İLK YERLEŞİMLER

Author:

Year-Number: 2017-5
Number of pages: 16-24
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmamızda Çukurova Bölgesi’nde son yıllarda yapılan araştırmalar ve kazılar sonucunda, prehistorik kalıntılara rastlanan yerleşimler toplu olarak incelenmiştir. Burada amacımız, araştırmacılara kolaylık sağlamaktır. Bu doğrultuda kazı ve yüzey araştırması yapılan yerleşimler, önce tanıtılıp, daha sonra tablo ve grafiklerle ortaya konulacaktır. Çukurova bölgesel olarak, Düzlük ve dağlık olmak üzere iki bölümde incelenmektedir. Düzlük bölümün batısında, bölgeye en yakın, dağlık bölüm içinde yer alan mağralarda Paleolitik ve Mezolitik buluntulara rastlamak daha muhtemeldir. Taşucu'ndaki Sırtlanini Mağrası'nın, Çukurova'nın Paleolitik yerleşmesi olduğu tespit edilmiştir. Son zamanlardaki araştırmalar genelde höyükler üzerinde yoğunlaşmıştır. Çukurova’nın yer şekilleri açısından genelde düzlük ve verimli bir ova olmasından dolayı, Prehistorik yerleşimlerin, üretimin başladığı Neolitik Çağ’dan itibaren görüldüğü anlaşılmaktadır. Bu zamanda genellikle üretimci köy yerleşimi, Ceyhan Nehri’nin çevresinde yoğunlaşmaktadır. Bölgenin batısında bulunan Berdan Nehri de, üretimci yerleşimler açısından zengin bir bölgedir. Bölgenin diğer önemli akarsuları Göksu ve Seyhan Nehri’nin akış uzantısı, çoğunlukla dağlık olduğundan, üretimci köy yerleşimi açısından, daha az avantajlı olduğu anlaşılmaktadır. Ancak Yukarı Seyhan ve Yukarı Göksu Havzası’nda, ciddi araştırmalar yapılırsa, üretim öncesi yerleşimlerin bulunabileceği alanların, keşiflerinin yapılma ihtimali yüksektir.

Keywords

Abstract

In our work; In Cukurova region, we have examined the settlements found in the remains of the prehistoric period. Until now, no other study has been found on the prehistoric settlements in this area as a whole. Our aim is to facilitate researchers. Accordingly, the excavations and survey sites will be introduced first, then the table will be presented. Cukurova is studied in two parts as geography part, plain part and mountain part. It is possible to find Paleolithic and mesolitic finds in the valleys located in the mountain section to the west of the plain. It has been determined that the Sirtlanini Magri in Tasucu is a Paleolithic settlement. Since the Neolithic age, where Cukurova was firstly produced due to its flatness and fertile plains, there have been many settlements here. The production village settlements is mostly concentrated around the Ceyhan River. The edges of the Berdan River in the western part of the region are also a rich part of the production settlements. The fact that the other important rivers, the Göksu and Seyhan River, are located in the mountainous area is less advantageous for the production village settlements. However, if serious research is done on these area, pre-production settlements can be found.

Keywords