DOMUZTEPE’NİN ARKEOLOJİK ALTYAPISININ GÜNCEL TOPOĞRAFYA İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2017-4
Number of pages: 01-21
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çukurova Bölgesi ve özellikle Ceyhan Nehri çevresi, eski yerleşimlerden günümüze kadar birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Bu nedenle bu bölgedeki tarihi alanlarda yapılacak olan tüm arkeolojik kazıların haritalanması çalışmaları arkeolojik yerleşim alanlarının ortaya çıkarılması açısından büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla bu konuda harita (geomatik) mühendislerine büyük sorumluluk ve görevler düşmektedir. Bu bağlamda, Domuztepe’nin arkeolojik altyapısının güncel topoğrafya ile değerlendirilmesini amaçlayan bu çalışma, disiplinlerarası araştırmaların önemini arkeoloji ve harita mühendisliği ölçeğinde ortaya koymaktadır. Prof. Dr. Halet Çambel tarafından kazı çalışmalarının yürütüldüğü Osmaniye İli Domuztepe Arkeolojik Yerleşmesi’nde arazi yapılanması ve üzerindeki yerleşim alanının üç boyutlu topoğrafik haritası, klasik alım yöntemlerinden kutupsal alım yöntemi ile yapılmıştır. Bu harita, ülke koordinat (X, Y) ve kot ağına (Z) dayalı olarak yapılan yersel çalışmalarla üretilmiştir. Kazı sonrası rölöve alım niteliğinde olan bu çalışma ile Domuztepe’nin kazı öncesi haritaları karşılaştırılarak, höyük üzerinde ilerleyen süreçte meydana gelen değişiklikler saptanmıştır. Ayrıca bu çalışma ile ileride bölgede yapılması planlanan kazı çalışmalarına katkıda bulunulması, ölçüm ve harita yapımı için gerekli olan noktaların saptanması, olası 3B modellemenin önceki durumu yansıtması ve değerlendirmelerde yararlanılması amaçlanmaktadır

Keywords

Abstract

The excavation works Domuztepe Archaeological Settlement in Osmaniye Province that has still been go on, land structuring for today and the settlement area’s three dimensional topographic map laying on Domuztepe Archaeological Settlement is made from purchase method of classical that is polar coordinate method. This map has been produced by the help of field works depending on coordination (X, Y) and elevation (Z) net of the country. By the help of this study Domuztepe Archaeological Settlement’ maps pre-excavation has been compared than the changes has been determined after excavation in the progressive process. Moreover, in this study aimed to contribute excavation works in the region that has been planning to made in the future, to determine the points that helps measurement and producing maps, is aimed to reflect pre-position of possible 3D modeling and benefits from evaluation.

Keywords