İŞLEVSEL BİR TOPLUMSAL GEÇİŞ FORMU: REYHANLI AŞİRETİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2017-4
Number of pages: 68-92
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kışın Amik Ovasında kışlayan, yazın Sivas Uzunyayla’da yaylak hayatı yaşayan Reyhanlı Aşireti birkaç defa yerleşik hayata geçirilmeye çalışılmıştır. XVIII. ve XIX. yüzyıllarda yerleşik hayata geçiş denemeleri yapılmıştır. XIX. yüzyılın ortalarında, 1846 yılında, yapılan teşebbüs başarılı olmuştur. Reyhanlı Aşireti mensuplarının yerleştirildiği yere/kazaya aşiretin adına izafetle Reyhaniye ismi verilmiştir. Yeni kurulan Reyhaniye kazası aslında bir kaza olmayıp nahiyedir. Fakat aşiretin ileri gelenlerinden Mursaloğlu Ahmet Bey’in prestijinden dolayı kaza olarak adlandırılmıştır. Arşiv vesikaları ve diğer eserlerden tespit edilebildiği kadarıyla nahiyeye / kazaya yönetici olanlar da tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The Tribe of Reyhanlı, wintering on the Prairie of Amik in the winter, living a life of pasture on the Plateau of Sivas Uzunyayla in the summer, has been tried to be transformed into the settled life for a number of occasions. In the XVIIIrd and the XIXth centuries some trials were realised for transition to the settled life. The initiative taken in the middle of the XIXth century, in 1846 became successful. The place/district where the members of the Tribe of Reyhanlı was named after Reyhaniye with reference to the name of the tribe. The newly founded district of Reyhaniye is in fact not a district but a vill. However due to the prestige of Mursaloğlu Ahmet Bey, one of the prominent characters of the tribe, it was named as a district. As far as determined with the archive documents and other works the administers of the vill/district were also identified.

Keywords