CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA OSMANİYE’DE ATATÜRK’E SUNULAN BİR GAVURDAĞI AĞITI

Author:

Year-Number: 2016-2
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 108-113
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tarihî Kınık şehrinin bakiyesi olan topluluklar, 1865 yılında Fırka-ı İslâhiye Ordusu’nun uzun süren mücadeleleri sonucu dağdan Hacı Osman köyüne indirilmişlerdir. Millî Mücadele’de en kanlı çarpışmaların meydana geldiği Osmaniye, Millî Mücadele’yi kazanan Ulaşlı, Tecirli, Avşar gibi değişik Türkmen aşiretlerinden meydana gelmiş bir beldedir. Türk kültürünün komşu yabancı kültürlerinden hiç etkilenmediği bakir bir alanda yaşamaktadırlar. Bu nedenle 1936 yılında Türk ve Macar halk türkülerinin ortak yönlerini araştırmak için Türkiye’ye Atatürk tarafından davet edilen ünlü Macar müzikolog Bela Bartok, yine Atatürk tarafından özellikle Osmaniye’ye gönderilmiştir. Makalenin konusunu oluşturan türkü muhtemelen Bela Bartok’un Osmaniye’de kaydettiği türküler arasındaydı. Millî Mücadele yıllarında bu türkü çetelerimiz arasında en çok söylenen ve sevilen türkülerden birisiydi. Türkü altı kıtadan oluşan, Gavurdağı’na özlem ve övgüyü anlatan bir Gavurdağı havasıdır. Atatürk, Cumhuriyeti kurduktan sonra yurdun hemen her yanına yurt gezileri yapmıştır. Türkiye Cumhuriyetinin temelinin kültür olduğunu vurgulayan Atatürk, gittiği her yerde yörenin türkülerini dinlemek istemiştir. 16 Ocak 1925 yılında Osmaniye’ye yaptıkları ziyaretlerinde Osmaniye’ye ait bir Gavurdağı türküsü dinlemek istemiş ve bildirimize konu olan bu türküyü dinlemiştir.

Keywords

Abstract

The rest people of historical Kınık city had forced download from mountain to Hacı Osman village by the Fırka-i İslahiye army in 1865 result of a long struggle.Osmaniye where .the bloodiest battle of the National Challenge occured in, consists various Turkmen tribes as Ulaşlı, Tecirli who were winner of the battle.. They lived in an untouched area where the Turkısh culture never influenced by the neighbor foreign culture . Therefore, famous Hungarian musicologist Bela Bartok had invited to Turkey in order to investigate common aspects of Turkish and Hungarian folk music. Bela Bartok was again sent to Osmaniye, especially by Atatürk. This ballad probably was among the songs recorded by Bela Bartok in Osmaniye. This song was the most sung and loved ballad among the Turkish militias. Great leader Atatürk paid visits all over the country immediately after the installation of the Republic. He stressed that the culture is the foundation of the Republic of Turkey. Atatürk wanted to listen to the song wherever he went all over the motherland. The great leader wanted to listen to a Gavurdağı song of Osmaniye in their visit to Osmaniye January 16th 1925 and listened this song that is the subject of our report

Keywords