HOLMOİ ŞEHRİNİN TRİTE BİRİMİNDE BASILMIŞ ÜNİK SİKKESİ

Author:

Year-Number: 2016-2
Number of pages: 1-7
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makale Kilikya nümismatiği içinde kendine has bir yeri olan Holmoi şehrinin yeni ortaya çıkan trite biriminde (üçte bir stater) basılmış ünik nitelikteki gümüş sikkesini tanıtıp değerlendirme amacını gütmektedir. Bu benzersiz sikkenin ön yüzünde ata yan binmiş süvari, arka yüzünde ise pruva ve yunus balığı tasviri bulunmaktadır. Holmoi şehrinin bahse konu ünik sikkesinin ön yüzünde yer alan ata yan binmiş süvari tasviri Kelenderis şehrinin sikke tipinden esinlenilmiştir. Kilikya'da sadece bu şehrin sikkelerinde kullanıldığı bilinen bu tasvirin aynı bölgedeki bir başka şehir sikkesinde de yer aldığı anlaşılmıştır. Bu sikkedeki ön ve arka yüz tipleri Holmoi şehir sikkeleri için yeni bir durumdur. Arka yüzünde yer alan pruva tasviri ise Grek Dönemi Kilikya sikke tipolojisi içinde sadece bu örnekle temsil edilmektedir. Makaleye konu olan sikke tipinin içerdiği bu özellikler Kilikya nümismatiğine yeni katkılar sağlamıştır. Yayınlanmış yegâne örnek durumundaki bu sikkeyle Holmoi şehir sikkeleri içinde trite basımının da olduğu ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

The target of this article is introduction of the unique silver coin which has a special place on Cilicia numismatics, minted at unique trite (1/3 stater) unit of the Holmoi city. Peerless on literature, on the front face of this unique coin figurated a cavalier who rode a horse by side and on the rear placed prora and dolphin portrait. The cavalier riding horse figure on the front face of the coin copied from coin type of Kelenderis city. Formerly it was known that this type of figure applied only this city's coins, but unique coins shows that this kind of figure used also on the coins of different city at the same region. The front and rear face types of this coin show us a new situation about Holmoi city coinage. The prora portraid on the rear face of the coin is represented the unique sample in the Cilicia coin typology about Greek period. This coin as a unique published sample, shows that there is trite coined coin type in the Holmoi city coins. The coin type subjected to this article contributed new things with its features to Cilicia numismatics

Keywords