SİLİFKE’DE GÜÇLÜ BİR ÂYAN HÂNEDANI: GÖLGELİ-OĞULLARI

Author:

Year-Number: 2016-2
Number of pages: 8-30
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Osmanlı idarî taksimatına göre Silifke, İçel sancağının merkeziydi. Gölgeli-oğulları, bu kazanın en güçlü âyan ailesiydi. Ailenin kökenine dair mevcut bilgiler sınırlıdır. Yöredeki konar-göçer Yörük aşiretleri üzerinde nüfuzları tartışmasızdı. Aile mensupları, 17. yüzyılın ortalarından itibaren adlarından söz ettirmeye başladılar. Yüzyılın sonlarına gelindiğinde ise tam manasıyla bir hânedana dönüştüler. İşte bu araştırmada Gölgeli-oğulları’nın, ortaya çıkışlarından 18. yüzyıl sonlarına kadarki yaklaşık yüz yıllık hikâyesi ele alınmıştır. Çalışmanın kaynaklarının neredeyse tamamı, Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki defter serileri ve belgelerden müteşekkildir.

Keywords

Abstract

Silifke was the center of Içel sanjak according to the Ottoman administrative division. Gölgeli-oğulları was the most powerful âyan family in the district. Less is known about the origin of the family. Their influence on the nomadic tribes (Yörüks) were undisputable. Members of the family started to show up by the middle of 17. century. At the end of the century, they literally turned out to be a dynasty. In this study, from their emrgence to until the late 18. century, approximately a hundred year story of the Gölgeli-oğulları family, is handled. Almost all the source materials of the study composed of books and documents series in Prime Ministerial Ottoman Archives.

Keywords