SİLİFKE VE ERDEMLİ İLÇE MERKEZLERİNİN YER YÜZEY SICAKLIĞINA ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2021-14
Number of pages: 439-453
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Güneşten farklı dalga boylarında yayılan enerji, yüzey özelliğine göre farklı oranlarda yansıtılır ve tutulur. Arazi örtüsü/arazi kullanımı durumuna göre yerden yansıyan enerji farklılaşır. Sanayi devrimi  ile birlikte insanoğlunun doğaya müdahalesi giderek daha geniş alanlarda kendini göstermiştir. İnsanoğlunun Neolitik’ten itibaren başlayan yerleşme serüveni, günümüzde megaşehirler boyutuna ulaşmıştır. Yüzey örtüsünden büyük oranda arındırılarak yapay bir görünüme sahip şehirler, çevresine göre farklı yansıma ve yutulma değerlerine sahiptir. Literatürde şehir ısı adası olarak adlandırılan bu durum hem yersel meteoroloji istasyonları verileri ile hem de uydu görüntüleri üzerinden incelenmektedir. Uydu görüntüleri üzerinden yapılan çalışmalarda yaygın kullanılan yöntem Yer yüzey sıcaklığı (YYS)’nın hesaplanmasıdır. Bu çalışmada amaç; YYS hesabı kullanılarak Silifke ve Erdemli ilçe merkezlerinin çevresine göre sıcaklık durumunun incelenmesidir. 17.06.2019 ve 06.06.2021 tarihlerinde alınmış Landsat 8 uydu görüntülerinin yanı sıra Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ’nden alınan saatlik hava ve toprak sıcaklık verileri kullanılmıştır. Sonuç olarak 2021 yılının 2019 yılına göre daha fazla YYS değerlerine sahip olduğu; Silifke’de YYS ve hava sıcaklığının Erdemli’de ise toprak sıcaklığının yüksek olduğu tespit edilmiştir. Her iki ilçe merkezi, genel olarak çevresine göre daha yüksek YYS değerine sahiptir. Yüzey sıcaklık farkının oluşmasında arazi örtüsü ve kullanımı, yapı malzemesi, kompaktlık, bakı, yükselti, şehir alanı genişliği vb. etkili olan faktörlerdir. Ayrıca içerisinden yüksek debili Göksu Nehri geçen Silifke’nin Erdemli’ye göre YYS ranj değerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Keywords

Abstract

The energy emitted from the sun at different wavelengths is reflected and retained at different rates according to the surface feature. According to the land cover/land use situation, the energy reflected from the ground differs. With the industrial revolution, human intervention in nature covers increasingly wider areas. The settlement adventure of mankind, which started from the Neolithic, has reached the size of megacities today. Cities that have an artificial appearance by being largely free of surface cover have different reflection and absorption values according to their surroundings. This situation, which is called the urban heat island in the literature, is examined both by terrestrial meteorology stations data and satellite images. The commonly used method in studies on satellite images is the calculation of the Land surface temperature (LST). The aim of this study is the examination of the temperature situation according to the surroundings of Silifke and Erdemli district centers using LST calculation. In addition to Landsat 8 satellite images taken on 17.06.2019 and 06.06.2021, hourly weather and soil temperature data from the General Directorate of Meteorology (MGM) were used. As a result, it has been determined that 2021 has more LST values than 2019. While LYS and air temperature were higher in Silifke, it was determined that the soil temperature was higher in Erdemli. Both district centers generally have a higher YYS value than their surroundings. Land cover and use, building material, compactness, aspect, elevation, width of city area etc. in the formation of surface temperature difference are influencing factors. In addition, it was determined that the YYS range value of Silifke, through which the Göksu River with high flow passes, is higher than Erdemli.

Keywords