KALE İMGESİNİN AMBLEM OLARAK KENT LOGOLARINDA KULLANILMASI

Author:

Year-Number: 2021-14
Number of pages: 358-370
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kültürel semboller ve mimari yapılar kent kimliğini oluşturan ögelerdir. Özellikle kaleler eski şehirleri niteleyen birer tarihi yapı olması bakımından kültürel anlamda değer taşımaktadır. Tarih boyunca kaleler; savunma, lojistik vb. askeri ve siyasi amaçlar için yapılmış ateşli silahların icadıyla dönüşüm geçirmiş, sonunda işlevlerini yitirmişlerdir. Fakat kaleler günümüzde ya müze olarak ya da anıtsal bir nitelik olarak varlığına devam etmektedir. Ayrıca kaleler kent imajının oluşmasında amblem olarak kullanılmaktadır. Günümüzde kalelerin kentler için tarihi ve kültürel açıdan önem taşıması farklı tanıtım faaliyetlerinin oluşmasına fikir vermektedir. Dolayısıyla kaleler ve kenti simgeleyen diğer göstergeler grafik tasarımın çalışma alanına girmektedir. Kale imgesinin grafik tasarım alanında kullanılması aslında eski çağlara kadar uzanmaktadır. Ortaçağ’da herhangi bir hanedanı, kurumu ya da kenti temsil etmek için bayraklarda, kıyafetlerde, silahlarda ve çeşitli yüzeylerde armalar kullanılmıştır. Bu armaların bazılarının içerisinde kale imgesine rastlanmaktadır. Zamanla arma kullanımı logo kullanımına dönüşmüştür. Böylece armalardan bazıları ya geçmişten günümüze dek değiştirilmeden ulaşmıştır, ya da çağın tasarım anlayışları kapsamında dönüşerek kullanılmaya devam etmektedir.
Ayrıca kentler için tasarlanan yeni logolarda da kale imgesinin kullanıldığı görülmektedir. Bu konunun anlaşılması için araştırmada öncelikle logo tasarımında anlam ve içerik oluşturma hakkında bilgi verilmiş, ardından kale imgesinin neden amblemlerde kullanıldığı bazı örneklerle açıklanmıştır. Daha sonra Türkiye’den ve Dünya’dan kale imgesinin olduğu logolar incelenmiştir. 

Keywords

Abstract

Cultural symbols and architectural structures are elements establishing the urban identity. Especially castles has been valuable culturally as the historical structures that characterize old cities. Throughout the history, castles, logistics, military and political etc. were utilized for defensive purpose,. However, they were transformed by the invention of firearms made, and eventually lost their function. The castles continue to exist, either as a museum or as a monumental attribute. Furthermore, for the image of the city, castles are presented as emblems.
Castles having significance in cities in terms of historical and cultural places, nowadays gives an idea about comprising of different promotional activities. Hence, castles and the other indicators symbolizing the city are included in study of graphic design field. The usage of castle image on graphic design field traces to ancient times. Coat of arms are employed on flags, clothes, guns and various surfaces to represent any dynasty, institution or city in the middle ages. Castle image is encountered in some of these coat of arms. In time, coat of arms usage turned into logo usage. Thus, some of those coat of arms lived up without changing or continued to be utilized by transforming within the design philosophy of period. Besides it is seen using castle image on new logos that are designed for cities. In research, information about creating a meaning and content in logo design was preliminary provided to having the subject understood. The reason why castle image is used on logos with some examples was clarified. After that, the logos consisting of castle images from Turkey and the world are analyzed.

Keywords