ÇUKUROVA ARAPLARININ TÜRKÇE AĞIZLARI ÜZERİNE GÖZLEMLER

Author:

Year-Number: 2021-12
Number of pages: 89-104
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Çukurova bölgesinin görece eski sakinlerinden olan Çukurova Araplarının dilsel katmanları üzerinde durulmuş ve bunlardan “Çukurova Araplarının Türkçe ağızları” katmanıyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmiştir. Buna göre, Çukurova Arapları giderek azalan ölçüde bir Arapça ağzını, giderek artan ölçüde de Standart Türkiye Türkçesini ve Türkçenin Adana ağzını konuşmaktadırlar. Ancak onların Türkçe kullanımlarının da kendine özgü bazı yanları vardır. Bu Türkçe ağzı yer yer Türk kökenli Adanalıların Türkçe ağzından da, başka herhangi bir bölgenin veya etnik grubun Türkçe ağızlarından da hayli farklı özellikler göstermektedir. Çalışmada sesbilgisi, biçimbilgisi, sözdizimi ve sözvarlığı bağlamlarındaki bu farklılıklar örneklerle ele alınmıştır. 

Keywords

Abstract

In this study, the linguistic layers of the Çukurova Arabs, who are relatively old inhabitants of the Çukurova region, are emphasized and detailed information is given about the layer of "Turkish dialects of Çukurova Arabs".  Accordingly, Çukurova Arabs speak a less and less Arabic dialect, also speak increasingly Standard Turkish and Adana dialect of  Turkish. However, their use of Turkish also has some specific aspects. This Turkish dialect shows quite different features from the Turkish dialects of the people of Adana with Turkish origin and from the Turkish dialects of any other region or ethnic group. In the study, these differences in phonetics, morphology,  syntax and vocabulary contexts are discussed with examples.

 

Keywords