OSMANİYELİ BİR KÜLTÜR İNSANI: VELİ ABA

Author:

Year-Number: 2021-12
Number of pages: 105-118
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Veli Aba, 30.07.1957 tarihinde Konya’nın Kadınhanı ilçesine bağlı Saçıkara köyünde doğmuştur. İlkokul yıllarından başlayarak öğrenim hayatı boyunca kültür ve edebiyatla iç içe olmuştur. Bir süre imam-hatiplik yaptıktan sonra Kültür Bakanlığı kadrosuna geçmiş; Karaman, Balıkesir ve Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinde çeşitli kademelerde görev yapmıştır. 1996 yılında Osmaniye’nin il olmasıyla birlikte İl Kültür Müdürlüğünün kuruluş aşamasında ve teşkilatlanmasında önemli görevler üstlenmiştir. Yaptığı araştırmalarla, gerçekleştirdiği programlarla Osmaniye kültür hayatına önemli katkılar sunmuştur. Okumaya, öğrenmeye, araştırmaya olan tutkusuyla; taassuptan uzak duruşuyla; hoşgörülü, güler yüzlü, samimi oluşuyla; mücadeleci, paylaşımcı kişiliğiyle özellikle gençlere örnek olarak her yaştan insanın sevgi ve takdirini kazanmıştır. Araştırmacılara; kültür, sanat ve edebiyatla ilgilenenlere yardımları olmuştur. Halk kültürüne büyük önem veren Aba, eserlerini hazırlarken yazılı kaynaklar yanında sözlü kaynaklara da başvurmuştur. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında derleme faaliyetleri gerçekleştirmiştir. Eski yazıyı bilmesi, tarihi kaynakları da okuyup değerlendirebilmesini sağlamıştır. Kitap, kitap bölümü, makale, köşe yazısı olarak çok sayıda esere imza atmıştır. Ömrünün yaklaşık son dört yılını yakalandığı hastalıkla mücadele ederek geçiren ve 25.01.2015 tarihinde Osmaniye’de vefat eden Aba’nın üzerinde çalıştığı ya da yayıma hazır hâle getirdiği çok sayıda eserinin de olduğu görülmektedir. Veli Aba’nın hayat hikâyesi ve eserlerini konu ettiğimiz bu çalışmadaki bilgiler kendisiyle ilgili hatıra ve gözlemlerimizden; yakınları, arkadaşlarıyla yapılan görüşmelerden ve literatür taramasından elde edilmiştir. Tespit edilen bilgiler çeşitli başlıklar altında, kronolojik bir sıra takip edilerek verilmiştir.

Keywords

Abstract

Veli Aba was born on 30.07.1957 in Saçıkara village of Konya's Kadınhanı district. Starting from primary school years, he has been intertwined with culture and literature throughout his education life. After being an imam for a while, he moved to the staff of the Ministry of culture; he worked at various levels in the provincial directorates of Culture and Tourism of Karaman, Balıkesir and Osmaniye. With Osmaniye becoming a province in 1996, he has undertaken important roles in the establishment and organization of the Provincial Directorate of Culture. He has made important contributions to the cultural life of Osmaniye with his researches and programs. He has gained the love and appreciation of people of all ages with his passion for reading, learning, research; his stance away from bigotry; his tolerant, friendly, sincere; his combative, sharing personality, especially for young people. He has helped researchers and those interested in culture, art and literature. Placing great importance on folk culture, Aba, while preparing his works, used oral sources as well as written sources. He has carried out compilation activities both in Turkey and abroad. Knowing the old script enabled him to read and evaluate historical sources. He has written many works as book, book chapter, article and column. Aba, who spent the last four years of his life fighting the disease he contracted and died in Osmaniye on 25.01.2015, also has a large number of works that he worked on or prepared for publication. The information in this study, in which we present the life story and works of Veli Aba, are from our memories and observations about him; It was also obtained from interviews with relatives, friends and literature review. The information identified is given under various headings, following a chronological order.

Keywords