MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ “ÖZEL EĞİTİM” YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2019-8
Number of pages: 53-62
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Normal zekâ düzeyinin altında veya üstünde olan özel gereksinimli bireyler, potansiyellerinin ortaya çıkabilmesi için özel eğitim hizmetlerine ihtiyaç duymaktadırlar. Dikkat süresi kısıtlı olan ve belli zamanlarda disiplin sorunu yaşayan özel gereksinimli bireylerin resim, drama ve müzik gibi sanat dalları ile ilgilenmeleri kişisel gelişimlerine fayda sağlaması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda müzik dersleri özel gereksinimli bireylerin normal öğrencilerle etkileşim içinde oldukları, kendilerini bireysel ve toplu olarak en rahat ifade edebildikleri derslerden biridir. Özel gereksinimli öğrencilerle çalışan müzik öğretmenlerinin, söz konusu bireylerin kişisel gelişim özelliklerini bilmesi, öğrencinin gereksinimine uygun dersi planlaması ve buna uygun dersi yürütebilmesi gerekli görülmektedir. Bu nedenle müzik öğretmeni adaylarının özel gereksinimli bireylerin eğitimine yönelik olarak aldıkları derslerin kapsam ve içeriği büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, müzik öğretmeni adaylarının özel gereksinimli öğrencilerin eğitimine yönelik yeterliklerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda müzik eğitimi ana bilim dalı öğrencilerinin görüşleri alınmıştır. Araştırma sonucunda müzik öğretmeni adaylarının özel gereksinimli bireylerin eğitimi konusunda lisans düzeyinde aldıkları ders saatlerinin ve ders çeşitliliğinin yeterli olmadığı, ders içeriğinde edindikleri bilgilerin mesleki kazanımlarına katkı sağladığı, lisans düzeyinde özel gereksinimli bireylere yönelik yapılacak müzik eğitimi uygulamalarının mesleki yeterliklerine katkı sağlayacağı tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Music teachers working with students with special needs should be able to know the personal development features of the individuals, plan the course according to the student's needs and carry out the course accordingly. For this reason, the content and context of the lessons that the candidates of music teachers receive for the education of individuals with special needs have great importance. In this study, it is aimed to determine the competencies of music teacher candidates for the education of students with special needs. In accordance with this purpose, the opinions of the students of the department of music education were received. As a result of the study, it was determined that the music teacher candidates' education hours and class diversity on the matter of the education of the individuals with special needs do not suffice, the knowledge they gained in the course contributes to their professional gains, and the music education applications to be made for the individuals with special needs at the undergraduate level would contribute to the professional competencies of their education.

Keywords