MİMARİ ARAŞTIRMALARA EDEBİYATIN KATKISI – MUZAFFER İZGÜ’NÜN ZIKKIMIN KÖKÜ ROMANI ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2018-7
Number of pages: 236-251
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Adana ili, Seyhan İlçesi’ne bağlı Türkocağı Mahallesi ve komşu mahallelerini kapsayan bir kent araştırması pek çok yöntem ve materyal ile yapılabilirdi. Bu çalışmada ise edebiyat ve mimarlık ilişkisine dayalı bir araştırma yapılmış ve farklı bir yöntem denenerek materyallerden birinin, bu bölgeyi anlatan bir edebi eser olması benimsenmiştir. Seçilen eser, pek çok nedene bağlı olarak, çocuk edebiyatına onlarca eser vermiş ve Türk edebiyatı için önemli yazarlardan biri olan Muzaffer İzgü’nün Zıkkımın Kökü romanı olmuştur. Kentsel araştırma kapsamında ise, kitabın anlattığı yıllar olan 1940’lı, 1950’li yıllardaki kent imgeleri önce Zıkkımın Kökü romanının içerik analiziyle, daha sonrasında ise mahallenin güncel durumu üzerinden Lynch analizi yöntemiyle tespit edilerek karşılaştırılmış, romandaki imgelerin gerçekte olup olmadığı nedenleriyle araştırılmıştır. Bir kitabın olay örgüsünün ve yazarının bakış açısının, kentin anlatımını nasıl etkilediği bu çalışma ile bir kez daha ortaya konmuştur. Edebiyatın içindeki mimarlığı olduğu kadar mimarlığın içindeki edebiyatı da bulmayı ve kullanmayı amaçlayan bu çalışmada, otobiyografik roman özeliği taşıyan Zıkkımın Kökü romanında adı geçen fakat gerçekte bulunmayan herhangi bir mekâna rastlanmamıştır.

Keywords

Abstract

The study area of the city of Adana, Seyhan district Turkocağı neighborhood and its close neighborhoods could be investigated using many methods and materials. One of these materials is believed to be a literary work describing this region. Therefore, the selected work, depending on many reasons, has been the book of Muzaffer İzgü, one of the important writers of Turkish literature, which has given dozens of works for children's literature. In this study, the images of the city in the 1940s and 1950s, which were the years mentioned in the book, were determined by using the Lynch analysis method. For this determination, the images in the Zıkkımın Kökü (Root of the Poison) novel using content analysis and then the city images of the neighborhood were determined through Lynch analysis and were compared. The findings of the study showed that the authors' point of view affects the way a city is perceived. In this study, which aimed to find the impact and the use of literature in relation with architecture as well as the impact of architecture within the literature, revealed that all places mentioned in the autobiographical novel titled Root of the Poison are present in the neighbourhoods that were subject to the story.

Keywords