PERAKENDE AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE ŞİRKET İTİBARI ŞİRKETE GÜVEN VE MARKA MEMNUNİYETİNİN MARKAYA GÜVEN VE MARKA SADAKATİNE ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2018-6
Number of pages: 107-122
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Akaryakıt sektöründe, rekabete karşı koymak için müşterileri elde tutmak ve sadık müşteri kitlesi oluşturmak, dikkate alınması gereken önemli konular arasında yer almaktadır. Akaryakıt şirketlerinin sadık müşterilere sahip olmaları, yalnızca satış garantisi sağlamakla kalmayıp, maliyetlerini de azaltmaktadır. Bu çalışmada akaryakıt sektöründe marka sadakatine etki eden değişkenler belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma, Gaziantep merkez ilçelerde akaryakıt istasyonlarından hizmet alan 400 tüketiciye, yüz yüze anket uygulaması yoluyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında nicel araştırma yöntemleri uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler çeşitli istatistiksel analizlere tabi tutulmuştur. Ayrıca şirkete güven, şirket itibarı ve marka memnuniyeti, marka sadakati oluşturmada marka güveninin aracılık rolü üstlendiği araştırmanın bulgularındandır.

Keywords

Abstract

In the fuel sectors to counter competition, retraining customers and creating a loyal customers are, among the important issues. The loyal customers of fuel companies are not only ensure warranty sales but also describe the cost. The study tried to determine the factors affecting brand loyalty in the fuel sector. The research had carried out through 400 person face-to-face survey, who got service consumers at gas stations in the central district Gaziantep. In the context of the study, quantitative metods was performed. The data obtained from the study methods were studied with various statistical analysis. In addition, the findings of the research reveal that thetrust of the company, reputation of the company and the brand satisfaction, the role of the brand trust in forming the brand loyalty take the role of intermediary.

Keywords