GAZİANTEP'TEKİ REKREASYON ALANLARININ MEMNUNİYET DÜZEYİNE ETKİSİ : GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TURİZM OTELCİLİK VE MESLEK YÜKSEK OKULUNDA BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages: 123-134
Year-Number: 2018-6

Abstract

Yapılan bu araştırmanın amacını, Gaziantep Üniversitesi turizm ve otelcilik meslek yüksek okulunda öğrenim gören öğrencilerin, Gaziantep ilinde bulunan rekreasyon alanlarının memnuniyet düzeylerine etkisinin belirlenmesinden oluşmaktadır. Araştırmada veri elde etmede anket yöntemi kullanılmış olup, anketlerin doldurulmasında basit tesadüfi örneklem yöntemlerinde kolayda örneklem yöntemi tercih edilmiştir. Araştırma, Gaziantep Üniversitesi turizm ve otelcilik meslek yüksekokulunda öğrenim gören 212 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda, araştırmaya katılan katılımcıların çoğunun erkek ve 18-24 yaş aralığındaki öğrenciler oluştuğu tespit edilmiştir. Öte yandan katılımcıların büyük çoğunluğunun açık alan rekreasyon etkinliklerine katıldıkları tespit edilirken, rekreasyon etkinliklerine arkadaşları ile katılmayı tercih ettikleri tespit edilmiştir

Keywords

Abstract

The aim of this study is to consist of content of recreation level of the students in Gaziantep University, Tourism And Hotel Management Vocational College’s students. In this study, we used surveys for having datas. While having surveys, we used coincidence samples method.This search has been practised on 212 students who are studying in Gaziantep University, Tourism And Hotel Management Vocational College. The participants who attended this study are male and they are between 18 and 24 years. On the other hand, most of participants have attended open-air recreation facilities. They all prefer to attend the facilities with their friends.

Keywords