KAFE ve PASTANE İŞLETMELERİNİ ZİYARET EDEN MÜŞTERİLERİN TÜKETİM ALIŞKANLIKLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2017-5
Number of pages: 165-171
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yapılan bu araştırmanın amacını, Gaziantep ilinde bulunan kafe ve pastane işletmelerini ziyaret eden müşterilerin tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi oluşturmaktadır. Araştırmada veri elde etmede anket yöntemi kullanılmış, anketlerin doldurulmasında tesadüfî olamayan örneklem yöntemlerinden kolayda örneklem yöntemi tercih edilmiştir. Araştırma, 2017 yılının Nisan ve Mayıs aylarında Gaziantep ilinde kafe ve pastane işletmelerini son 1 ay içerisinde ziyaret eden 1081 kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda, araştırmaya katılan katılımcıların büyük bir çoğunluğunun kadınve 18-24 yaş aralığındaki müşterilerden oluştuğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan katılımcıların yine büyük bir çoğunluğunun kafe ve pastane işletmelerinde 1-2 saat arası vakit geçirdiği ve bu işletmelerde önemli düzeyde sıcak içecekleri tercih ettikleri sonucu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to determine the consumption habits of customers visiting café and pastry shops in Gaziantep province. Survey method was used to obtain data in the survey and sample method was preferred for sampling methods which can not be random in filling the questionnaires. The research was conducted on 1081 people who visited café and pastry establishments in the province of Gaziantep in April and May 2017 in the months. As a result of the research, it was determined that the vast majority of the participants participating in the survey were women and 18-24 year olds. On the other hand, a large majority of the participants also spent 1-2 hours in café and pastry establishments, and they found that they preferred hot drinks at significant levels in these enterprises.

Keywords