KUTADGU BİLİG’E GÖRE EVLENİLECEK KADINDA OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER: OSMANİYE-DÜZİÇİ İLÇESİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2017-5
Number of pages: 25-31
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kültür; bir milletin zaman içerisinde meydana getirdiği maddi ve manevi değerlerin tümüdür. Kültürün bir öğesi olan sözlü kültür anlatımından yola çıkılarak, Yusuf Has Hacib’in yazdığı Kutadğu Biliğe Göre evlenilecek kadında olması gereken özellikleri, Osmaniye ili Düziçi ilçesi, gelenekselliği ve modernleşmeyi iç içe yürüten bir ilçe olmanın ötesinde, halen kültürünü ve özünü kaybetmemiştir. Biz, bugüne kadar devam eden kültür akışını tespit edip, yazıya geçirdik. Yusuf Has Hacib’in, bin yıl önce verdiği öğütlerin, büyük bir kısmının halen ilçede uygulandığını gördük

Keywords

Abstract

Culture; it is all of the material and spiritual values that a nation brings to the market in time. As a cul-de-sac, a way of speaking of oral culture, Yusuf Has Hacib has written about the characteristics of a woman to be married and has not yet lost her cultural and spiritual characteristics beyond being a town that has a tradition and modernization. We have identified the flow of culture that has been going on till today and wrote it. Yusuf Has Hacib, a thousand years ago, a large portion of the advice that is still applied in the province.

Keywords