DEVLET VE AŞİRET İLİŞKİLERİNE BİR ÖRNEK: CERİDLER (1691-1750)

Author:

Year-Number: 2017-4
Number of pages: 52-67
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ceridler, XVI. yüzyılda Maraş ve Çukurova dolaylarında yaşamaktaydılar. XVII. yüzyılın sonlarında Çukurova’ya iskân edildiler. XVII. yüzyılın sonlarından başlayarak XVIII. yüzyıl boyunca devlet ile olan ilişkileri durmaksızın çatışma halinde devam etmektedir. Vergi vermemek, dağlara çıkmak, yoldan gelip geçenlere saldırmak gibi eşkıyalık faaliyetlerine girişmekteydiler. Devlet, Ceridlerin de bulunduğu aşiretler üzerine zaman zaman büyük askeri harekatlar yapmış, Ceridleri ve diğer iskân edilen aşiretleri iskân etmeye yönelik çeşitli yöntemler denemişlerse de başarılı olamamışlardır. Bu araştırmada Ceridlerin iskân edilmelerinden XVIII. yüzyılın ikinci yarısına kadar olan süreçteki durumları konu edilecektir.

Keywords

Abstract

Cerids had been living in Cukurova and Mara in XVIth century. Last decades of XVIIth century, they settled to Cukurova. From last years of XVIIth century to the second half of the XVIIIth century their relationship with the state had gone on conflict without stopping. They had undertaken to banditry movement by rejecting to give taxes to the state, taking to the hills, attacking the passersby etc. The state occasionallly had made big military operations on Cerids and the other nomads but would have failed despite of the fact that the state had tried to settled the nomads. In this research, it will be analyzed the situations of Cerids from the settlement process to the half of XVIIIth century.

Keywords