ÇUKUROVA’DA YAĞIŞLARIN TREND ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2017-4
Number of pages: 173-181
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsan hayatını doğrudan veya dolaylı etkileyen iklim ve değişimini anlama çabaları, günümüzde artan bilgi birikimi ve teknolojide yaşanan gelişmeler ile farklı bir boyuta taşınmıştır. Ülkemiz, kısa ve uzun vadede iklim değişikliğinin yaşanabileceği hassas bir konumdadır. Dolayısıyla iklim değişikliğine bölgelerin vereceği tepkiler, bu hassasiyet oranlarına göre şekillenir. Bu çalışmada Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan meteoroloji istasyonlarına ait (1950-2008) yağış verileri ile Mann-Kendall yöntemi kullanılmıştır. Sonuçlar, Akdeniz bölgesinde yapılan iklim trend analiz sonuçları ile uyumlu olarak yıllık ve kış toplam yağışlarda azalma, sonbahar mevsiminde ise artma eğiliminin olduğunu göstermektedir.

Keywords

Abstract

The efforts for understanding climate and its trend which affect human life directly or indirectly, has been moved to a different dimension depend on advances and increasing in knowledge and technology. Turkey has a delicate position of climate change could occur in the short and long term. Therefore, the responses of the regions to climate change are formed by the ratio of this sensitivity. In this study, Mann-Kendall method was used with the precipitation data of meteorological stations (1950-2008) taken from the General Directorate of Meteorology. The results show that there is a decrease in annual and winter precipitations and a tendency to increase in the autumn season in accordance with the climate trend analysis results made in the Mediterranean region.

Keywords