MALLOS SİKKELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author:

Year-Number: 2016-3
Number of pages: 54-71
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Antik Çağ yazarlarının verdiği bilgilere göre, Kilikia Bölgesi’nin Pedias kısmında yer alan Mallos kentinin kesin yeri, henüz tespit edilememiştir. Buna karşılık, Hellenistik ve Roma dönemlerinde Mallos’un bir uydu yerleşmesi veya yeni kent merkezi olduğu düşünülen Magarsus ise, Adana’ya 49 km uzaklıktaki Karataş İlçesi’nin 4 km batısında, Dört Direkli Mevkii’nde yer alır. Mallos, antik coğrafyacı Strabon’a göre Troia Savaşı’ndan sonra bölgeye gelen Apollon’un bilici rahipleri Mopsos ile Amphilokhos tarafından kurulmuştur. Diğer bir antik yazar olan Arrianos ise, kentin bir grup Argoslu tarafından kurulduğunu belirtir. Mallos kenti, ilk kez M.Ö. 5 yy.’ın ortalarından sonra kendi adına sikke basmaya başlamıştır. Kent, kesintilerle olsa da, Roma İmparatoru I. Valerianus dönemine (M.S. 253-260) kadar otonom ve yarı otonom olarak sikke basmaya devam etmiştir. Her ne kadar, kentin sikkeleri üzerine birçok araştırma yapılmış olsa da, bunlar daha çok katalog şeklinde yürütülmüş çalışmalar olduğundan, kente ait sikkelerde yer alan bazı tipler henüz kesin olarak kimliklendirilmiş değildir. Buradan hareketle, bu makalede amaçlanan, yeni araştırmalar ışığında, kentin bastığı sikkelerin yeniden incelenmesi ve değerlendirilmesidir.

Keywords

Abstract

According to the given by writers of ancient period, the actual site of Mallos city located in Pedias part of Kilikia region, haven’t been determined yet. On the contrary, Magarsus, thought to be the new city centre or a secondary settlement of Mallos in the period of Rome and Hellenistic, is located in the Dört Direkli, 4 km. west of Karataş town which is 49 km. away from Adana. Mallos, according to the ancient geographer Strabon, was established by omniscient priests Amphilokhos and Mopsos of Apollo who came to the region after the Troian War. However, according to another ancient author, Arrianos, state that the city was established by a group of Argos. After the middle of the 5th c., Mallos for the first time began to mint coins in its own name. The city, even if there were discontinuity, continued to mint coins until the period Valerianus I (253-260 AD). Even though there were many studies on the coins of the city, some types belonging to the coins haven’t been exactly identified yet because these are studies carried out in catalog form. Accordingly, the goal of this article, in the light of new researches, is to re-examine an re-evaluate the coins mint by the city.

Keywords