SOSYOLOJİK BİR BAKIŞLA ADANA SİNEMASI

Author:

Year-Number: 2015-1
Number of pages: 118-124
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sinema sosyolojisi, sanat ile sosyal bilimlerin buluştuğu disiplinler arası bir alandır. Sosyoloji, epistemolojik kökenleri olan ve bilimsel yöntemleri kullanan bir bilim dalıdır. Sosyoloji biliminin kökeni 19. yüzyıla dayanan birçok kuramın içerildiği önemli bir disiplindir. Sinema ise görsel, işitsel ve müziği de içinde barındıran bir alandır. Sosyolojide belli kuramlar olduğu gibi, sinema alanında da belli akımlar vardır. Sinema bir sanat dalı olarak sosyoloji kuramları içerisinde açık ya da örtük olarak içerilmektedir. Kurgusal olmakla birlikte arka planda toplumla ilgili önemli ipuçları ve veriler sağlamaktadır. Bu temele dayanarak, sinema sosyolojisi üzerinde bir kavram çalışması yapılabilmektedir. Bu çalışma “Adana Sineması” kavramının sosyolojik olarak ortaya çıkıp çıkamayacağının olanaklarını ve sosyolojik olarak yeni bir kavramın ortaya çıkma sürecinin başlangıcını tartışmaktadır. Bu çalışmada sosyolojik olarak kültüre bağlı yeni bir kavramın ortaya çıkışının temel ilkelerini ve değişkenlerini “Adana Sineması” kavramı çerçevesinde sinema sosyolojisi açısından incelenmiştir. Sonuçlar, Adana sinemasının tarihsel olarak parçalı ve eleştirel bir şekilde ortaya çıkabileceğinin öncüllerini vermektedir. Tarihsel olarak kopuklukların olması “Adana Sineması” kavramının sosyolojik olarak tamamlanmamış tarihsel bir süreç olduğunu göstermiştir. Yeni bir kavramın ortaya çıkması için gerekli tarihsel, kültürel ve kurumsal ilkelerin, değişkenlerin ve altyapısının hazır olması gerektiği sonucu ortaya çıkmıştır. Bu anlamda denilebilir ki, Adana sineması kavramı tarihsel süreç içerisinde tamamlanmamış fakat bu kavramın oluşması için belli adımların kurumsal düzeyde atıldığı bir süreç olarak görülebilir.

Keywords

Abstract

Cinema sociology is an interdisciplinary area where art and social sciences meet. Sociology is a scientific domain that has epistemological roots and contains scientific methods. Sociology is an important discipline that dates back to 19th century with its various theories, while cinema is an artistic field that contains visual, audial and musical elements in itself. Cinema itself encompasses a sociological theory overtly or covertly in an intensive way. Although cinema is fictional, it provides important clues and data related to the society in the background. Based on this knowledge, a study of a concept can be examined. This study discusses whether “Adana Cinema” as a concept is sociologically possible and the emergence of a new concept. This new concept sociologically dependent on culture involves certain principles and variables within the framework of Adana cinema. The results show that Adana Cinema as a concept historically emerges in a piecemal fashion and contains a critical perspective. Since Adana Cinema is faced with historical disconnections, it can be stated that the concept of “Adana Cinema” is a sociologically incomplete historical process. This result implies that in order for a new concept to sociologically emerge, the necessary historical, cultural and institutional principles, variables and basis need to be prepared. Therefore, it can be said that Adana Cinema as a concept is an incomplete process but for this concept to be sociologically formed certain necessary steps have been taken.

Keywords