MODA TASARIMINDA 3 BOYUTLU TASARIM YAZILIMLARININ KULLANIMI
USE OF 3-D DESIGN SOFTWARES IN FASHION DESIGN

Author : Özge URAL
Number of pages : 294-302

Summary

Günümüzde teknoloji ve bilişim sistemlerinde yaşanan gelişmeler, işletmeleri artan rekabetçi pazar koşullarında varlıklarını başarıyla sürdürebilmek ve rekabet üstünlüğü sağlayabilmek için üretim faaliyetlerinde yeni teknoloji ve yöntemlerin kullanımına yönlendirmektir. Türk tekstil ve hazır giyim sanayi üretim ve ihracatıyla, sağladığı istihdam imkanı, yarattığı katma değer ve uluslararası ticaretteki ağırlığıyla ekonomik kalkınma sürecinde önemli rolü olan sektörlerin başında gelmektedir. Sektörün hedefi katma değeri yüksek, yenilikçi, rekabetçi ve teknoloji içeren ürün ve hizmetlerle küresel ihracattan aldığı payı artırmaktır. Sektörün global pazarlarda rekabet avantajı elde etmesi için bilim ve teknolojiden faydalanarak Ar-Ge, inovasyon ve tasarım ağırlıklı çalışmalara ağırlık verilmesi, moda/marka üretimine yönelmesi gerekmektedir. Moda endüstrisinde üretimin hemen hemen her aşamasında teknoloji kullanılır. Firmalar üretim hızını ve esnekliğini artırıp, müşterilerin taleplerine daha hızlı cevap verebilmek için gelişen teknolojinin sağladığı kolaylıklardan yararlanmaktadırlar. Hazır giyim sektöründe işletmeler kalıp hazırlama aşamasından kesim planı hazırlamaya kadar olan tüm işlemlerde iki boyutlu bilgisayar destekli tasarım programları (Computer-Aided Design (CAD)) sistemlerini yoğun olarak kullanmaktadırlar. Gelişen teknoloji ile işletmelerin ve müşterilerin beklentileri dikkate alınarak 2 boyutlu bilgisayar destekli tasarım sistemlerinin eksiklerini giderecek 3 boyutlu tasarım yazılımları geliştirilmiş, tasarımda üretim, maliyet ve zaman yönetimi olanakları sağlanarak, maliyetlerde azalma, tasarım üretim hızında artış, model çeşitliliği ve dolayısıyla yaratıcılığın desteklenmesi gibi birçok avantaj sağlanmıştır. Bu çalışmada moda tasarımında yeni bir teknoloji olan 3 boyutlu tasarım yazılımlarını kullanan hazır giyim işletmelerine anket uygulanarak işletmelerin görüş ve önerileri değerlendirilmiştir.

Keywords

Hazır Giyim, 3D Tasarım Yazılımı, Moda Tasarım.

Read:241

Download: 101