Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Son SayıEditör
Dr. Ömer Tuğrul KARA

Editör Yardımcısı
Dr. Fahri TEMİZYÜREK

Adana  2017

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenFazıl NACAR - Nuri ERDEM  
DOMUZTEPE’NİN ARKEOLOJİK ALTYAPISININ GÜNCEL TOPOĞRAFYA İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 4, s. 01-21

EVALUATION OF ARCHAEOLOGICAL INFRASTRUCTURE OF DOMUZTEPE WITH CURRENT TOPOGRAPHY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18560/cukurova.1068
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ensar KÖSE  
İÇEL SANCAĞINDA KARGAŞA: SUHTE FESADI (1576-1606)
Sayı 4, s. 22-51

THE CHAOS IN THE IÇEL SANJAK: SUHTE FESADI (1576-1606)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18560/cukurova.1070
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümit KATIRANCI  
DEVLET VE AŞİRET İLİŞKİLERİNE BİR ÖRNEK: CERİDLER (1691-1750)
Sayı 4, s. 52-67

AN EXAMPLE TO RELATIONS BETWEEN STATE AND NOMADIC TRIBE: CERIDS (1691-1750)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18560/cukurova.1075
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aydın EFE  
İŞLEVSEL BİR TOPLUMSAL GEÇİŞ FORMU: REYHANLI AŞİRETİ ÖRNEĞİ
Sayı 4, s. 68-92

A FORM OF FUNCTIONAL SOCIAL TRANSFORMATION: THE EXAMPLE OF THE TRIBE OF REYHANLI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18560/cukurova.1064
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erhan ALPASLAN  
TEK PARTİ DÖNEMİNDE ADANA’DA (SEYHAN) CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI (1933-1943)
Sayı 4, s. 93-119

THE CELEBRATİONS OF THE REPUBLİC DAY DURİNG THE SİNGLE PARTY PERİOD AT ADANA (SEYHAN) (1933-1943)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18560/cukurova.1062
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevim ODABAŞ  
USTA ERKEK TERZİLERİN SESİ: MERSİN ÖRNEĞİ
Sayı 4, s. 120-143

THE VOICE OF THE MALE MASTER TAILORS: SAMPLE OF MERSIN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18560/cukurova.1069
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sakine SERiN  
İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN MARUZ KALDIKLARI YILDIRMA (MOBBİNG) EYLEMLERİNİN BRANŞ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
Sayı 4, s. 144-152

THE DETERMINE RATES OF OCCURRENCE OF THE COURSE OF MOBBING BETWEEN THE EMPLOYEES OF THE PRIMARY SCHOOLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18560/cukurova.1061
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevilay ŞAHİN - Hüseyin BAĞRIYANIK  
İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİMSEL LİDERLİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI
Sayı 4, s. 153-172

PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL TEACHERS’ VIEWS ON INSTRUCTIONAL LEADERSHIP: A MIXED METHODS STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18560/cukurova.1066
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet TOPUZ  
ÇUKUROVA’DA YAĞIŞLARIN TREND ANALİZİ
Sayı 4, s. 173-181

TREND ANALYSIS OF PRECIPITATION IN CUKUROVA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18560/cukurova.1073
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Announcements

    Dear Scientists,

    The fourth volume (Summer 2017) of Çukurova Research Journal has been published under the editorship of Dr. Ömer Tuğrul KARA and assistant editor Lect. Fatih SANSAR. We thank to all who assisted us.Adres :Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, Sarıçam/ADANA
Telefon :0505 855 83 84 Faks :-
Eposta :cukardergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri