Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


5 SayıEditör
M. Fatih SANSAR

Editör Yardımcısı
Dr. Ali BİRBİÇER

Adana  2017

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenOnur ORTATEPE - Murtaza AYKAÇ  
ÇALIŞMA HAYATINDA KADIN İŞGÜCÜNE YÖNELİK CİNSİYET AYRIMCILIĞININ DRAMA YÖNTEMİYLE İNCELENMESİNE İLİŞKİN KATILIMCI GÖRÜŞLERİ
Sayı 5, s.01-15

ANALYZING PARTICIPANT OPINIONS REGARDING GENDER DISCRIMINATION AGAINST WOMEN EMPLOYEES IN WORKING LIFE WITH DRAMA METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18560/cukurova.1090
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aytül KAPLAN  
PREHİSTORİK ZAMANLARDA ÇUKUROVA’DA ÜRETİMİN BAŞLAMASI VE İLK YERLEŞİMLER
Sayı 5, s.16-24

STARTING OF PRODUCTION IN CHUKUROVA IN PREHISTORIC TIMES AND FIRST SETTLEMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18560/cukurova.1082
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Faruk KIRMIT  
KUTADGU BİLİG’E GÖRE EVLENİLECEK KADINDA OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER: OSMANİYE-DÜZİÇİ İLÇESİ ÖRNEĞİ
Sayı 5, s.25-31

BE WOMEN TO BE MARRIED BY KUTADGU BİLİG: OSMANİYE-DÜZİÇİ MODEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18560/cukurova.1079
Özet | Abstract | Tam Metin |

Efkan UZUN  
GÜLEK BOĞAZI, TARİHİ VE STRATEJİK ÖNEMİ
Sayı 5, s.32-55

GÜLEK PASSAGE, ITS HISTORY AND STRATEGIC IMPORTANCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18560/cukurova.1072
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus PUSTU  
TÜRKİYE MUALLİMLER BİRLİĞİ GENEL MERKEZİ VE ŞUBELERİNİN NEŞRETTİĞİ MECMUALAR
Sayı 5, s.56-91

TURKEY TEACHERS UNION AND THE PERIODICALS THAT THE BRANCHES PUBLISHED
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18560/cukurova.1085
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan ULUM - Serdarhan Musa TAŞKAYA  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENCİLERİN KONUŞMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN KULLANDIKLARI ETKİNLİKLER
Sayı 5, s.92-101

THE ACTIVITIES USED BY CLASS TEACHERS TO IMPROVE STUDENTS' SPEAKING SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18560/cukurova.1088
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilge BAĞCI AYRANCI  
TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMI (2017) TEMALARI İÇİN ÇUKUROVA BÖLGESİ TÜRKÜLERİNİN KULLANILMASI
Sayı 5, s.102-116

The Çukurova Region’s Folk Songs Using For Turkish Curriculum (2017) Themes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18560/cukurova.1086
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gürdal HÖBEK - Serdarhan Musa TAŞKAYA  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA HIZINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Sayı 5, s.117-125

OPINIONS OF THE CLASS TEACHERS ON PRIMARY SCHOOL STUDENTS’ WRITING PACE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18560/cukurova.1083
Özet | Abstract | Tam Metin |

Reşat GEÇEN - Çetin Furkan USUN  
HATAY İLİ JEOPOLİTİĞİNİ ŞEKİLLENDİREN TEMEL FAKTÖR: SURİYE SINIRI
Sayı 5, s.126-149

THE MAIN FACTOR THAT DESIGNATES GEOPOLITICS OF HATAY PROVINCE: SYRIA BORDER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18560/cukurova.1091
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğrul AVCI - Nadire KARADEMİR - Emin TOROĞLU  
NÜKLEER ENERJİ SANTRALLERİNE HALKIN BAKIŞI: AKKUYU(MERSİN) ÖRNEĞİ
Sayı 5, s.150-164

Nuclear Power Plants On The Vıew Publıc; Akkuyu (Mersin) Sample
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18560/cukurova.1077
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim GİRİTLİOĞLU - Harun Reşit GÜNDOĞAN  
KAFE ve PASTANE İŞLETMELERİNİ ZİYARET EDEN MÜŞTERİLERİN TÜKETİM ALIŞKANLIKLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Sayı 5, s.165-171

A RESEARCH ON THE CONSUMPTION HABITS OF CUSTOMERS WHO VISIT CAFE AND PASTRY ENTERPRISES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18560/cukurova.1080
Özet | Abstract | Tam Metin |

Belma SUNA - İbrahim GİRİTLİOĞLU  
GASTRONOMİ ALANINDA UNESCO YARATICI ŞEHİRLER AĞINA GİRMİŞ KENTLERİN RESTORAN WEB SAYFALARINA YÖNELİK BİR İNCELEME
Sayı 5, s.172-180

An Analyze on The Web Sites of The Restaurants in The Cities That Are Included in UNESCO Creative Cities Network on Gastronomy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18560/cukurova.1087
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehtap ERGENOĞLU - İhsan Erdem SOFRACI  
OSMANLI MÂLÎ SİSTEMİNDE BİR GELİR TAHSİLÂTI YÖNTEMİ OLARAK MÂLİKÂNE UYGULAMASI: XVIII. YÜZYILIN İLK YILLARINDA ADANA SANCAĞI ÖRNEĞİ
Sayı 5, s.181-198

Manor Implementation as a Revenue Collection Method in the Ottoman Fiscal System: Adana Sanjak Example in the First Years of the 18th Century
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18560/cukurova.1084
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem AYDOĞMUŞ ÖRDEM  
ŞİKAGO OKULU ÇERÇEVESİNDE ELEŞTİREL KENT SOSYOLOJİSİ: OTOETNOGRAFİK BİR ÇALIŞMA
Sayı 5, s.199-207

A CRITICAL PERSPECTIVE TOWARDS URBANS WITHIN THE FRAMEWORK OF CHICAGO SCHOOL: AN AUTOETHNOGRAPHIC STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18560/cukurova.1089
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Announcements

    Dear Scientists,

    The ninth volume (Winter 2019) of Çukurova Studies journal has been published . We thank to all who assisted us.Adres : Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Balcalı Mah. Sarıçam/ADANA
Telefon :0505 855 83 84 Faks :-
Eposta :cukardergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri