Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


4 SayıEditör
Dr. Ömer Tuğrul KARA

Editör Yardımcısı
Dr. Fahri TEMİZYÜREK

Adana  2017

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenFazıl NACAR - Nuri ERDEM  
DOMUZTEPE’NİN ARKEOLOJİK ALTYAPISININ GÜNCEL TOPOĞRAFYA İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 4, s.01-21

EVALUATION OF ARCHAEOLOGICAL INFRASTRUCTURE OF DOMUZTEPE WITH CURRENT TOPOGRAPHY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18560/cukurova.1068
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ensar KÖSE  
İÇEL SANCAĞINDA KARGAŞA: SUHTE FESADI (1576-1606)
Sayı 4, s.22-51

THE CHAOS IN THE IÇEL SANJAK: SUHTE FESADI (1576-1606)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18560/cukurova.1070
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümit KATIRANCI  
DEVLET VE AŞİRET İLİŞKİLERİNE BİR ÖRNEK: CERİDLER (1691-1750)
Sayı 4, s.52-67

AN EXAMPLE TO RELATIONS BETWEEN STATE AND NOMADIC TRIBE: CERIDS (1691-1750)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18560/cukurova.1075
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aydın EFE  
İŞLEVSEL BİR TOPLUMSAL GEÇİŞ FORMU: REYHANLI AŞİRETİ ÖRNEĞİ
Sayı 4, s.68-92

A FORM OF FUNCTIONAL SOCIAL TRANSFORMATION: THE EXAMPLE OF THE TRIBE OF REYHANLI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18560/cukurova.1064
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erhan ALPASLAN  
TEK PARTİ DÖNEMİNDE ADANA’DA (SEYHAN) CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI (1933-1943)
Sayı 4, s.93-119

THE CELEBRATİONS OF THE REPUBLİC DAY DURİNG THE SİNGLE PARTY PERİOD AT ADANA (SEYHAN) (1933-1943)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18560/cukurova.1062
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevim ODABAŞ  
USTA ERKEK TERZİLERİN SESİ: MERSİN ÖRNEĞİ
Sayı 4, s.120-143

THE VOICE OF THE MALE MASTER TAILORS: SAMPLE OF MERSIN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18560/cukurova.1069
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sakine SERiN  
İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN MARUZ KALDIKLARI YILDIRMA (MOBBİNG) EYLEMLERİNİN BRANŞ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
Sayı 4, s.144-152

THE DETERMINE RATES OF OCCURRENCE OF THE COURSE OF MOBBING BETWEEN THE EMPLOYEES OF THE PRIMARY SCHOOLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18560/cukurova.1061
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevilay ŞAHİN - Hüseyin BAĞRIYANIK  
İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİMSEL LİDERLİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI
Sayı 4, s.153-172

PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL TEACHERS’ VIEWS ON INSTRUCTIONAL LEADERSHIP: A MIXED METHODS STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18560/cukurova.1066
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet TOPUZ  
ÇUKUROVA’DA YAĞIŞLARIN TREND ANALİZİ
Sayı 4, s.173-181

TREND ANALYSIS OF PRECIPITATION IN CUKUROVA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18560/cukurova.1073
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Announcements

    Dear Scientists,

    The ninth volume (Winter 2019) of Çukurova Studies journal has been published . We thank to all who assisted us.Adres : Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Balcalı Mah. Sarıçam/ADANA
Telefon :0505 855 83 84 Faks :-
Eposta :cukardergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri