Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


1 SayıEditör
Dr. Ömer Tuğrul KARA

Editör Yardımcısı
Okt. Fatih SANSAR

Adana  2015

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMurat DURUKAN  
ANAZARBUS, AEGEAI VE TARSUS KENTLERİNİN TİCARET YOLLARIYLA BAĞLANTISI
Sayı 1, s.1-7

THE RELATION OF ANAZARBUS, AEGEAI AND TARSUS WITH THE TRADE ROADS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18560/cukurova.13
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammed Fazıl HİMMETOĞLU  
GÜNEY ANADOLU’DA ARAMİ BİR DEVLET OLARAK SAM’AL VE KRALI KİLAMUWA’NIN DIŞ POLİTİKASI
Sayı 1, s.8-15

SAM’AL, AN ARAMAIC STATE IN SOUTHERN ANATOLIA AND KING KILAMUWA’S FOREIGN POLICY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18560/cukurova.15
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah ÜSTÜN  
HUNLAR ANADOLU’DA: BİR SEFERİN DÖRT EDEBİYATTAKİ İZLERİ
Sayı 1, s.16-36

IN PURSUIT OF A CAMPAIGN IN LITERATURE: THE HUNS IN ASIA MINOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18560/cukurova.17
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali BALCI - Osman KARATAY  
ANADOLU'DA İLK TÜRKLEŞME HAMLESİ: TOROSLAR BÖLGESİNDE BULGAR TÜRKLERİ
Sayı 1, s.37-43

THE FIRST STAGE OF TURKIFICATION OF ANATOLIA: BULGARS IN THE MIDDLE TAURUS REGION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18560/cukurova.10
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yılmaz KURT  
MENEMENCİOĞULLARI'NIN KÖKENİ
Sayı 1, s.44-57

THE ORIGIN OF MENEMENCIOGULLARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18560/cukurova.19
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zübeyde GÜNEŞ YAĞCI  
HAC VE ASKERİ YOL ÜZERİNDE BİR MENZİL: ADANA MENZİLİ
Sayı 1, s.58-74

A MENZİL ON THE PILGRIMAGE AND MILITARY ROAD: MENZİL OF ADANA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18560/cukurova.1
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem KARSANDIK YAZICI  
TİCARET MAHKEMESİ KAYITLARINA GÖRE TANZİMAT DÖNEMİ’NDE ADANA’DA TİCARİ HAYAT
Sayı 1, s.75-85

COMMERCIAL LIFE IN ADANA IN THE TANZIMAT PERIOD ACCORDING TO TRADE COURT RECORD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18560/cukurova.5
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel ORHANGAZİ  
330 NUMARALI TARSUS ŞER’İYE SİCİLİNE GÖRE XIX. YÜZYILIN SONLARINDA TARSUS
Sayı 1, s.86-101

TARSUS IN THE LATE 19th CENTURY ACCORDING TO TARSUS COURT RECORDS COLLECTION NO. 330
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18560/cukurova.11
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eser ÖRDEM  
İKİNCİ DİL EDİNİMİNİN SOSYAL YÖNÜ: ARAPÇADAN TÜRKÇEYE DOĞRU (ADANA ÖRNEKLEMİ)
Sayı 1, s.102-106

THE SOCIAL ASPECT OF SECOND LANGUAGE ACQUISITION: FROM ARABIC TO TURKISH (ADANA SAMPLE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18560/cukurova.6
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Gökhan ULUM  
ADANA YÖRESİNE AİT KELİMELERİN KULLANIM SIKLIKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 1, s.107-117

A STUDY ON THE USAGE FREQUENCY OF VOCABULARY PECULIAR TO ADANA REGION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18560/cukurova.12
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem AYDOĞMUŞ ÖRDEM  
SOSYOLOJİK BİR BAKIŞLA ADANA SİNEMASI
Sayı 1, s.118-124

ADANA CINEMA FROM A SOCIOLOGICAL PERSPECTIVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18560/cukurova.4
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abuzer KALYON - Filiz KALYON  
ADANALI HAYRET EFENDİ’NİN ŞEHRÂYİN VE SİHR-İ BEYÂN İSİMLİ ESERİ
Sayı 1, s.125-141

ADANALI HAYRET EFENDİ’S WORK NAMED ŞEHRAYİN AND SİHR-İ BEYAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18560/cukurova.3
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali DOĞANER  
ÇUKUROVALI ÂŞIKLARIN DİLİNDE KONARGÖÇERLİK
Sayı 1, s.142-164

NOMADISM IN THE WORDS OF FOLK POETS FROM ÇUKUROVA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18560/cukurova.9
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ÇAPAR  
ANDY GOLDSWORTHY’NİN DOĞAYI SANATSAL BİR MALZEME OLARAK KULLANMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
Sayı 1, s.165-177

A STUDY ON ANDY GOLDSWORTHY’S USING NATURE AS AN ARTISTIC MATERIAL (THE CASE OF ÇUKUROVA UNIVERSITY)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18560/cukurova.18
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Faruk BİLBAY  
İDARİ VE TOPLUMSAL AÇIDAN ANTAKYA KENTİNİN ÇEVRE SORUNLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 1, s.178-189

AN ASSESSMENT FOR ANTAKYA ENVIRONMENTAL PROBLEMS BY ADMINISTRATIVE AND SOCIAL PERSPECTIVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18560/cukurova.16
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fahriye Aytolu KARA  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: FELLAHLARIN SOSYOLOJİSİ
Sayı 1, s.190-192

SOCIOLOGY OF THE FELLAH (BOOK PRESENTATION)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18560/cukurova.20
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Announcements

    Dear Scientists,

    The ninth volume (Winter 2019) of Çukurova Studies journal has been published . We thank to all who assisted us.Adres : Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Balcalı Mah. Sarıçam/ADANA
Telefon :0505 855 83 84 Faks :-
Eposta :cukardergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri