Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE SURİYELİ MÜLTECİLERİN İSTİHDAMI
(EMPLOYMENT OF SYRIAN REFUGEES IN AQUACULTURE SECTOR )

Yazar : İbrahim DEMİRKALE  Suat DİKEL  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 3
Sayfa : 171-176


Özet
Suriye’de 15 Mart 2011’de başlayan rejim karşıtı gösteriler çok kısa bir zaman diliminde ciddi çatışmalara ve bunu takiben iç savaşa dönüşmüştür. Savaşın etkisiyle ülkeden komşu ülkelere doğru bir insan kaçışı yaşanmaya başlanmıştır. Türkiye’ye Suriye’den ilk toplu göç, 29 Nisan 2011 başlamış ve 4,5 yıl boyunca aralıksız sürmüştür. Kasım 2015’ten itibaren Türkiye'deki Suriyeli mülteci sayısı yaklaşık olarak 2,5 milyon civarında olduğu bildirilmektedir. Türkiye’deki Suriyelilerin Türk ekonomisine farklı yönleriyle etkisi bulunmaktadır. Suriyeli mülteciler için Türkiye Nisan 2011 ile Ekim 2015 yılları arasında kamu bütçesinden 6,5 milyar dolar harcama yapmıştır. Bununla birlikte Suriyeli göçmenlerin Türkiye'de oturma ve çalışma izinlerini alabilmeleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yürüttüğü çalışmalar bulunmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının verdiği sayılara göre 2014’e kadar Türkiye’deki Suriyeli göçmenler içinde çalışma izni alan kişi sayısı 3.856’dır. Bunun içinde 2.328 ile en yüksek orandaki sektör (% 63,1) hizmet sektörü, en düşük oran ise (%0,4) ile tarım sektörüdür. Suriye’de iç savaş öncesi su ürünleri sektöründe 2004 yılı içerisinde toplam tatlı su balığı üretim miktarı 8682 ton olarak bilinmektedir. Ayrıca elde bulunan istatistikler çerçevesinde iç çatışmalar öncesinde 1760 ailenin tam zamanlı 1800 ailenin ise yarı zamanlı olarak su ürünleri sektöründe çalıştığı bilinmektedir. BU durum Türkiye'de özellikle Suriyeli göçmenlerin su ürünleri sektörü içerisinde kalifiye eleman olarak yerleştirilmeleri ihtimalini artırmaktadır. Ayrıca hali hazırda yasal veya yasal olmayan yollar ile sektör içerisinde çalıştırılmaktadırlar. Bu çalışma ile su ürünleri sektöründe kalifiye eleman olarak farklı yetiştiricilik ünitelerinde ve aynı zamanda yan iş sektörlerinde Suriyeli mültecilerin çalışma olanakları ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Suriyeli göçmen, su ürünleri, istihdam

Abstract
Starting protest towards to regime in 15 March 2011 have been turn to serious conflick in a short time and fallowed by civil war in Syria. People escape have started towards neightbourh country with effect of the war. First collective migration of syrian poeple from Syrian toTurkey started on 29 April 2011 and go on continously for fourand a halfyears. Its was raported that approximate number of refugees of syrian in Turkey is two million a half after December 2015. The Syrian in the Turkey have got effected different aspect on the turkish economy. Its reported thatTurkey goverment paid six billion a half American Dollars between april 2011 and october 2015 for refugees of syrian. Additionaly there are studies by doing the Ministry of Labour and SocialSeceurity of Turkish goverment for receive residence and work permit with refuges of syrian. The number of people that have got a work permit within syrian refuges is 3856 person in to give a raport by The Ministry of Labour and Social Security. Service industry is the most hight rate(63.1%) with 2328 person and agriculture industry is the most low rate(0.4%) in that people. Amount of aquaculture before civil war was known thattotal producing of fresh water fish is 8682 tons in 2004. Additionaly, its know that the statistics in this subject show to us, 1760 family was working a full time and 1800 family a part time in the aquaculture. This amount of people, in Turkey, its increase the likehood to work of syrian refuges in the aquaculture as a qualified. In addition they had been worked legal and illegal in the sector at now. With this research It has tried to put forward that syrian refuges can be worker as a qualified in aquaculture units and also sub-sectors.

Keywords
Syrian refugees, aquaculture, employment

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Announcements

    Dear Scientists,

    The seventh volume (Winter 2018) of Çukurova Studies journal has been published . We thank to all who assisted us.Adres : Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Balcalı Mah. Sarıçam/ADANA
Telefon :0505 855 83 84 Faks :-
Eposta :cukardergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri