Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YAPILANDIRMACI ÖĞRENME ORTAMININ GEOMETRİ DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ
(THE EFFECT OF THE CONSTRUCTİVİST LEARNİNG ENVİRONMENT ON THE ACADEMİC ACHİEVEMENTS OF STUDENTS AT GEOMETRY LESSON )

Yazar : Nuran KEMANKAŞLI  - Hülya GÜR  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7
Sayfa : 268-279


Özet
Bu araştırmanın amacı, 10.sınıf geometri dersinde yapılandırmacı öğrenme ortamının öğrencilerin akademik başarı düzeylerine etkisini incelemektir. Katılımcılar 60 onuncu sınıf öğrencisidir. Deney ve kontrol grupları 30’ar öğrenciden oluşmuştur. Araştırma, yarı deneysel bir çalışmadır. Kontrol grubunda geleneksel öğretim, deney grubunda yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına uygun işbirlikli öğrenme yöntemi kullanılmıştır. Veriler, öğrenme etkinlikleri, Üçgenler Ünitesi Değerlendirme Sınavı ve öğrenci ders notları kullanılarak toplanmıştır. Veriler, nitel ve nicel olarak analiz edilmiştir. Deneysel süreç sonunda araştırma sonuçları gösteriyor ki, deney ve kontrol grubu öğrencilerinin akademik başarıları arasında deney grubu lehinde anlamlı bir farklılık vardır. Ancak, deney ve kontrol grubu öğrencilerinin problem çözme stratejileri (strateji geliştirme, stratejiyi uygulama ve çözümü değerlendirme) ile ilgili Üçgenler Ünitesi Değerlendirme Testi puanları arasında anlamlı fark yoktur.

Anahtar Kelimeler
Geometri öğretimi, üçgen, yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı, öğrenme ortamı, akademik başarı.

Abstract
The purpose of this study was to examine the effects of constructivist learning environment on the tenth grade students’ achievement in geometry class. Participants were 60 tenth-grade students. Both experimental and control group consists of 30 students. This research is a quasi-experimental design. Traditional learning method is conducted in control group and cooperative environment method according to constructivist learning approach is applied in experimental group. The data was collected by the Triangle Unit Achievement Test, learning activities and students’ notes. Data were analyzed both quantitatively and qualitatively. According to the this study there was a significant difference in the achievement scores between the experimental group and the control group, in favor of the experimental group.

Keywords
Teaching geometry, triangle, constructivist learning approach, learning environment, academic achiev

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Announcements

    Dear Scientists,

    The seventh volume (Winter 2018) of Çukurova Studies journal has been published . We thank to all who assisted us.Adres : Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Balcalı Mah. Sarıçam/ADANA
Telefon :0505 855 83 84 Faks :-
Eposta :cukardergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri