Home  |  Imprint   |  News  |  Contact  

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BALKANLARLA İLGİLİ TÜRKİYE’ DE YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR-II
Kaynakça çalışmalarının, araştırmacılar için önemi inkâr edilemez. Yapılacak araştırmanın, kim tarafından ne ölçüde çalışıldığını belirlemek, araştırma sürecini kolaylaştıran en önemli adımlardan biri olduğu düşünülmektedir. Çünkü bilgiye en doğru ve en kısa şekilde nasıl gidileceği konusunda önemli bir yol göstericidir. Bu nedenle, Balkanlarla ilgili araştırma yapmak isteyen araştırmacıları, “neyi, nereden bulabilecekleri” konusunda yönlendirmesi sebebiyle bu çalışma önemli kaynak olacaktır. “Balkanlarla İlgili Türkiye’ de Yapılmış Çalışmalar” adlı bildirinin fişlemesi yapılırken : 1. Bibliyografya malzemesi geniş tutulmaya çalışılmıştır. 2. Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerine yer verilmiştir. 3. Yerli ve yabancı Türkologların kitaplarına, makalelerine ve sempozyumlarda sunulan bildirilerine yer verilmiştir. Tarama sonucunda tespit edilen çalışmalar makalenin birincisinde “Makaleler, Bildiriler” ana başlıklarıyla, ikinci kısım olan bu makalede ise “Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezleri, Yayımlanmamış Doktora Tezleri, Kitaplar” ana başlıklarıyla sınıflandırılmaya tabiî tutulmuştur. Her bir ana başlık da kendi içerisinde “dil bilgisi, metin, sözlük, diğer” alt başlıklarıyla değerlendirilmiştir. Böylece Balkan ülkeleriyle ilgili nasıl çalışmaların yapıldığı ve yapılan çalışmaların ne çoğunlukta olduğu tespit edilmiştir.

Keywords
Balkanlar, Türkoloji, bibliyografya, sınıflandırma.

Advanced Search


Announcements

    Announcements

    Dear Scientists,

    The ninth volume (Winter 2019) of Çukurova Studies journal has been published . We thank to all who assisted us.Adres : Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Balcalı Mah. Sarıçam/ADANA
Telefon :0505 855 83 84 Faks :-
Eposta :cukardergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri