Home  |  Imprint   |  News  |  Contact  

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÇALIŞAN MOTİVASYONUN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: CARPHONE WAREHOUSE ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
Bu araştırmada vaka analizi yöntemi uygulanmış olup, vaka olarak araştırılmak için Carphone Warehouse şirketi seçilmiştir. Bu şirket bazında çalışan motivasyonu ve çalışan tatmini konuları hem çalışan gözüyle hem de yöneticiler gözüyle incelenmiş olup, aradaki farklar ortaya konmuştur. Bu anlamda bu araştırmanın evreni Carphone Warehouse’da çalışan tüm işgörenlerdir. Evrenin büyüklüğü sebebiyle örneklem hesaplamasına gidilmiş ve zaman kısıtlamasından ötürü kolayda örneklem metodu uygulanmıştır. Araştırmanın amacına ulaşmak için birincil veri toplama aracı olarak, hem anket yöntemi hem de görüşme yöntemi kullanılmıştır. Anketler Carphone Warehouse çalışanları ile yapılmış olup, araştırmanın kantitatif tarafını temsil etmektedir. Görüşmeler ise Carphone Warehouse yöneticileri ile yapılmış olup, araştırmanın kalitatif tarafını oluşturmaktadır. Bu anlamda iki metot birlikte kullanılarak araştırmanın sonuçları güçlendirilmiştir. Araştırma sonuçları göstermiştir ki, yöneticilere göre çalışanların motivasyonu önemlidir; ancak çalışanların motivasyon seviyeleri düşüktür. Yine yöneticiler firma için çalışan tatmininin önemli olduğunu belirtmiş olsalar da, anket sonuçlarına göre bu konuda da geliştirilmesi gereken oldukça fazla alan bulunmaktadır.

Keywords
Çalışan Motivasyonu, Çalışan Tatmini, Carphone Warehouse

Advanced Search


Announcements

    Announcements

    Dear Scientists,

    The ninth volume (Winter 2019) of Çukurova Studies journal has been published . We thank to all who assisted us.Adres : Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Balcalı Mah. Sarıçam/ADANA
Telefon :0505 855 83 84 Faks :-
Eposta :cukardergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri