Home  |  Imprint   |  News  |  Contact  

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


DEVLET, ECZACILAR VE İLAÇ POLİTİKASI: MERSİN ÖRNEĞİ
Bu çalışmanın veri tabanı, Mersin’de serbest-perakendeci eczacılar ile yürüttüğümüz niteliksel bir saha araştırmasına dayanmaktadır. Bu saha araştırmasında Mersin’de 15 serbest eczacı ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın örneklemini oluşturan 15 eczacıdan 11’i erkek, 4’ü kadındır. Görüşmelerin ilk bölümünde eczacıların sosyo-demografik özellikleri tespit edilmektedir. İkinci bölümde eczacıların devlete bakışı ortaya çıkarılmaktadır. Son bölümde eczacıların eczacılığa ve ilaç politikalarına bakışı ele alınmaktadır. Bu saha çalışmasından elde edilen bulgulara göre, eczacılar devleti eczacıların kârlılık oranlarını düşüren, reçete tanzim haklarını yok eden ve eczacılık mesleği üzerinde bir otorite ve denetim kuran bir organ olarak görmektedir. Görüştüğümüz eczacılara göre devlet, eczacılığı ilaç dağıtımında stratejik ve profesyonel bir meslek olarak görmektedir. Eczacı ilacı sadece raftan alıp, hastaya veren bir kişi değildir. Eczacı hastaların nazını niyazını çeken ve birinci basamak sağlık hizmeti veren kişidir. Devlet ilaç politikasını millîleştirmeye çalışmaktadır

Keywords
Beden ve sağlık araştırmaları, eczacılar, devlet, eczacılık, ilaç politikaları

Advanced Search


Announcements

    Announcements

    Dear Scientists,

    The seventh volume (Winter 2018) of Çukurova Studies journal has been published . We thank to all who assisted us.Adres : Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Balcalı Mah. Sarıçam/ADANA
Telefon :0505 855 83 84 Faks :-
Eposta :cukardergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri