Home  |  Imprint   |  News  |  Contact  

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


YAPILANDIRMACI ÖĞRENME ORTAMININ GEOMETRİ DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ
Bu araştırmanın amacı, 10.sınıf geometri dersinde yapılandırmacı öğrenme ortamının öğrencilerin akademik başarı düzeylerine etkisini incelemektir. Katılımcılar 60 onuncu sınıf öğrencisidir. Deney ve kontrol grupları 30’ar öğrenciden oluşmuştur. Araştırma, yarı deneysel bir çalışmadır. Kontrol grubunda geleneksel öğretim, deney grubunda yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına uygun işbirlikli öğrenme yöntemi kullanılmıştır. Veriler, öğrenme etkinlikleri, Üçgenler Ünitesi Değerlendirme Sınavı ve öğrenci ders notları kullanılarak toplanmıştır. Veriler, nitel ve nicel olarak analiz edilmiştir. Deneysel süreç sonunda araştırma sonuçları gösteriyor ki, deney ve kontrol grubu öğrencilerinin akademik başarıları arasında deney grubu lehinde anlamlı bir farklılık vardır. Ancak, deney ve kontrol grubu öğrencilerinin problem çözme stratejileri (strateji geliştirme, stratejiyi uygulama ve çözümü değerlendirme) ile ilgili Üçgenler Ünitesi Değerlendirme Testi puanları arasında anlamlı fark yoktur.

Keywords
Geometri öğretimi, üçgen, yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı, öğrenme ortamı, akademik başarı.

Advanced Search


Announcements

    Announcements

    Dear Scientists,

    The seventh volume (Winter 2018) of Çukurova Studies journal has been published . We thank to all who assisted us.Adres : Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Balcalı Mah. Sarıçam/ADANA
Telefon :0505 855 83 84 Faks :-
Eposta :cukardergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri