Home  |  Imprint   |  News  |  Contact  

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN “GOOGLE” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI (FIRAT ÜNİVERSİTESİ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ)
Bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişim sayesinde, içinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak adlandırılmaktadır. Bireysel ve toplumsal yaşamda hızlı ve önemli değişikliklerin meydana geldiği bu çağa ayak uydurabilmek için teknoloji kullanımının gerekliliği tartışılmaz bir konudur. Bilgi kısa sürede güncelliğini kaybetmektedir. Bu durumda sürekli araştırma yapmak ve okumak kaçınılmazdır. Bunu yaparken de artık kütüphanelerden ziyade şirketinin beyan ettiği misyonu doğrultusunda dünyadaki tüm bilgiyi organize eden ve evrensel bir şekilde ulaşılabilir ve yararlı hale getiren ‘Google’ arama motoru kullanılmaktadır. Sürekli araştırma yapması ve okuması gereken bir kesim olan üniversite öğrencileri de bu arama motorundan sıkça yararlanmaktadır. Özellikle okuma ve araştırmanın temel alındığı Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümünde öğrencilerin metinlere ya da kaynaklara doğrudan ya da kütüphane yoluyla ulaşmaları beklenirken araştırmalarını sürekli olarak interneti kullanıp ‘Google’ yoluyla yaptıkları gözlemlenmektedir. Bu noktadan hareketle mevcut araştırmanın amacı Fırat Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü öğrencilerinin çok sık başvurdukları ‘Google’ a ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmaktır. Fenomenoloji deseni ile yürütülen araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 öğretim yılında bahsi geçen bölümde okuyan 260 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verileri öğrencilerin ‘Google… gibidir; çünkü... .’ şeklindeki yarı yapılandırılmış cümleyi tamamlamaları yoluyla elde edilmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonunda öğrencilerin sekiz kavramsal kategori çerçevesinde 40 metafor ürettikleri tespit edilmiştir. En fazla metafor üretilen kategoriler sırasıyla; kişi olarak Google (53 kişi), doğada var olan kavramlar olarak Google (47 kişi), yol gösterici olarak Google (36 kişi), yiyecek olarak Google (31 kişi), sorun çözücü olarak Google (27 kişi), mistik güç olarak Google (23 kişi), evren olarak Google (20 kişi), okuma kavramı çerçevesinde Google (18 kişi) olarak belirlenmiştir

Keywords
Google, arama motoru, bilgiye ulaşma yolları, metafor

Advanced Search


Announcements

    Announcements

    Dear Scientists,

    The seventh volume (Winter 2018) of Çukurova Studies journal has been published . We thank to all who assisted us.Adres : Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Balcalı Mah. Sarıçam/ADANA
Telefon :0505 855 83 84 Faks :-
Eposta :cukardergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri