Home  |  Imprint   |  News  |  Contact  

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


DİNİ ve HUKUKİ PERSPEKTİFE GÖRE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KUDÜS’ÜN ÖNEMİ
“Göklerde yaratılıp yeryüzüne indirilen şehir” olarak tasvir edilen kudüs, beş bin yıllık geçmişiyle bütün semavî dinler tarafından kutsal kabul edilen bir şehirdir. Kudüs’ü kutsal kılan sebeplerin başında, insanlığa rehber olarak gönderilen peygamberlerin pek çoğunun bu şehir veya civarında yaşamış olmasıdır. Hz. İbrahim, Hz. Davut, Hz. Süleyman, Hz. Yahya, Hz. Zekeriya ve Hz. isa gibi pek çok peygamberin birbirinden ibretli kıssalarına sahne olan Kudüs’le anılan son peygamber, miraç mucizesi dolayısıyla İslam peygamberi Hz. Muhammed’dir. Monoteist dinler açısından kudüs, bir kentin adı olmaktan çok daha öte bir anlam ve değer taşımaktadır. Üç monoteist dine inananlar için de kutsal kent’tir. bu kutsallığa sebep olan yer ise tam olarak eski Kudüs’ün içinde yer alan Tapınak Tepesi’dir. burası surlarla çevrili eski şehrin güney doğu köşesinin en uzak noktasına kadar uzanan bölge içerisindeki alandır. Bu alanın yüzölçümü yaklaşık 144 dönüm olup, Kubbet-us sahra, Mescidi aksa ve sayısı iki yüze ulaşan birçok dini esere sahiplik eder. özellikle Kubbet-us sahra’nın içinde yer alan muallak taşı her üç din için de ayrı bir önemi haizdir. “Dini ve Hukuki Perspektife Göre Geçmişten Günümüze Kudüs’ün Önemi” başlıklı çalışmada Kudüs’ün dini, tarihi ve hukuki açılardan önemini karşılaştırmalı olarak inceleyeceğiz. 1517-1917 tarihleri arasında Osmanlı İmparatorluğu’nun kontrol ve yönetiminde olan şehirde huzur, barış ve müreffeh bir toplum hayatı mevcuttur. Ancak 1917 sonrası dönemde yaşanan sistematik gelişmeler; bugünkü kaos, karmaşa ve çatışmaları meydana getirmiştir. Makalede; 14 mayıs 1948 tarihinde İsrail Devleti’nin kurulmasını müteakip yaşanan Arap-İsrail Savaşları, BM kararları, intifadalar, Oslo süreci ve günümüze uzanan gelişmeler analitik bir bakış açısıyla incelecek ve Kudüs’ün Orta Doğu’da barışı tesis etmek konusundaki dini, tarihi, hukuki ve coğrafi önemi vurgulanarak güncel çözüm önerileri tartışılacaktır.

Keywords
Dini, Hukuki, Tarihsel, Perspektif, Kudüs, Kutsal.

Advanced Search


Announcements

    Announcements

    Dear Scientists,

    The seventh volume (Winter 2018) of Çukurova Studies journal has been published . We thank to all who assisted us.Adres : Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Balcalı Mah. Sarıçam/ADANA
Telefon :0505 855 83 84 Faks :-
Eposta :cukardergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri