Home  |  Imprint   |  News  |  Contact  

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR
Bu araştırmada, lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin bilimsel araştırma sürecinde karşılaştıkları zorlukların tespit edilmesi ve karşılaşılan zorlukların çözümüne yönelik öğrenci önerilerinin alınması amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu Türkiye’nin batısında yer alan bir üniversitede Türkçe Eğitimi ve Yabancı Dil olarak Türkçenin Öğretimi bilim dallarında öğrenim gören yüksek lisans öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmış olup araştırmada elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre; yüksek lisans öğrencilerinin bilimsel araştırma sürecinde sırasıyla kaynaklara ulaşma, uygulama yapma, verilerin toplanması ve analizi, örnekleme ulaşma, yöntem belirleme, danışman ile iletişim, giriş bölümünün yazımı, zaman yönetimi, SPSS kullanımı gibi konularda zorlandıklarını dile getirmişlerdir. Bu zorlukların aşılabilmesi içinse uygulamaya daha fazla yer verilmesi, yabancı dil sorunun çözülmesi, veri tabanlarına ulaşım imkânlarının iyileştirilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.

Keywords
Bilimsel araştırma, araştırma süreci, yüksek lisans, araştırma zorlukları.

Advanced Search


Announcements

    Announcements

    Dear Scientists,

    The seventh volume (Winter 2018) of Çukurova Studies journal has been published . We thank to all who assisted us.Adres : Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Balcalı Mah. Sarıçam/ADANA
Telefon :0505 855 83 84 Faks :-
Eposta :cukardergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri