Home  |  Imprint   |  News  |  Contact  

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ROMA’NIN PRINCIPATUS DÖNEMİ ANADOLU POLİTİKALARI VE EYALET DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE DAĞLIK KILIKIA BÖLGESİ
Özet Dağlık Kilikia, adından da anlaşıldığı üzere coğrafi olarak dağlık bir yapıya sahiptir. Ancak dağlar arasında içerisinden akarsuların geçtiği küçük vadiler nedeniyle parçalı bir yapı da arz etmektedir. Bu coğrafi yapı antik çağda bölgede farklı etnik grupların ve alt bölgelerin oluşumuna zemin hazırlamıştır. Coğrafi ve etnik yapıdaki bu çeşitlilik, bölgede siyasal anlamda kırılgan bir yapının ortaya çıkmasına sebep olmuş, bu nedenle Dağlık Kilikia daima kontrolü ve yönetilmesi zor bir bölge olmuştur. Anadolu’da yaşanan siyasal gelişmelere bağlı olarak Roma, bölgenin yönetimine ilişkin politikalarını sık sık gözden geçirme gereği duymuş, her defasında yeni bir takım düzenlemeler yapmıştır. Dağlık Kilikia Anadolu’nun gerek bağımlı krallıklar yoluyla yönetim ve gerekse eyaletleştirme adına yapılan hemen her düzenlemeden şu veya bu şekilde etkilenmiştir. Bu çalışmada Roma’nın Principatus döneminde Anadolu’da yapmış olduğu idari düzenlemelerin Dağlık Kilikia’nın siyasal ve idari yapısına yansımaları ele alınmıştır.

Keywords
Dağlık Kilikia, principatus dönemi, Roma yönetimi, idari düzenlemeler.

Advanced Search


Announcements

    Announcements

    Dear Scientists,

    The seventh volume (Winter 2018) of Çukurova Studies journal has been published . We thank to all who assisted us.Adres : Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Balcalı Mah. Sarıçam/ADANA
Telefon :0505 855 83 84 Faks :-
Eposta :cukardergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri